El Govern ha pogut aturar la liquidació del Diplocat gràcies al fracàs de l’ordre del Consell de Ministres per fulminar aquest òrgan en quatre mesos. Les raons que expliquen aquest fracàs han estat tant les limitacions competencials i legals amb què ha anat topant l'operació de l'Estat, com els escorcolls decretats pel jutjat número 13, que van deixar els gestors de la liquidació sense documents imprescindibles per complir les ordres del govern de Mariano Rajoy.

Així es constata en el decret del Govern que aquest dijous ha aparegut publicat al DOGC amb què s'atura la liquidació del Diplocat i es convoca el ple del consorci d'aquest organisme per a reactivar-lo.

El decret recorda que el jutjat número 13 de Barcelona, en les diligències prèvies 118/2017-L, va acordar l’entrada i escorcoll de la seu del Diplocat. “En el marc d’aquest escorcoll, els membres de la Guàrdia Civil es van emportar tot un seguit de documentació necessària per a continuar les operacions de liquidació encomanades, sense que hagi estat lliurat a l’òrgan liquidador còpia de la documentació que va ser retirada de la seu del Diplocat malgrat haver estat formalment demanada”

El decret subratlla també, que l’òrgan liquidador designat pel govern Rajoy havia advertit en diferents ocasions al Ministeri d’Exteriors els “dubtes raonables sobre l’adequació a dret” de les tasques que se li havien encomanat i, en concret, sobre la “manca de competència” del Consell de Ministres per nomenar els membres de l’òrgan liquidador i sobre el procediment de liquidació “no conforme a dret”.

“La no disponibilitat de la documentació original, que és la que ha de permetre continuar amb la liquidació, juntament amb la imposició d’uns terminis molt reduïts de compliment impossible, comporten traslladar als membres de l’òrgan liquidador una càrrega excessiva de compliment impossible, tant material com jurídic”, se subratlla en el text. “Tot això ha impedit que l’òrgan liquidador pogués finalitzar el procés de liquidació del Diplocat dins el termini ordenat pel Ministeri”, conclou.

El decret recorda l’origen del Diplocat i l’aval del Tribunal Constitucional al seu funcionament. Subratlla que aquest organisme no va figurar en el decret d'aplicació de l'article 155 per a la suspensió de l’autogovern i que va ser amb posterioritat que el Consell de Ministres va aprovar un decret de liquidació específic, així com la cessió d’actius i passius en el termini de 4 mesos, que havien de finalitzar el 15 d’abril.

No obstant, segons la normativa, aquesta decisió només estaria en mans del Govern de la Generalitat o bé a tres cinquenes part del ple del Diplocat, com a màxim òrgan de govern del consorci, per la qual cosa l'executiu català conclou que el reial decret no és norma suficient. “És el ple del consorci, com a màxim òrgan de govern, l’únic òrgan competent per a procedir a la seva dissolució i al nomenament de l’òrgan liquidador, sense que aquestes competències puguin atribuir-se a cap altre òrgan”, conclou.

El decret retreu que l’obligació de donar compliment a la decisió imposada pel Consell de Ministres, arran el 155, ha generat una despesa econòmica a càrrec dels pressupostos públics “excessiva amb uns costos innecessaris” vinculat a l’acomiadament de personal, tancament del local, indemnització per rescissió anticipada d’obligació concretes i rescissió de contractes de serveis recurrents.