El Departament d’Estudis Europeus de la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), en col·laboració amb el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), organitza aquest dimecres i dijous el simposi acadèmic Towards Independence? How minority nationalism is re-configuring European space (Cap a la independència? Com el nacionalisme minoritari està reconfigurant l'espai europeu?).

La jornada tindrà lloc a la Universitat d’Aarhus, i constarà de dues conferències magistrals i sis taules temàtiques. Entre les temàtiques que es tractaran, hi ha des dels referèndums, la legalitat de l'autodeterminació i les constitucions; fins a les actituds europees en nacions minoritàries

Les conferències magistrals aniran a càrrec de James Mitchell, catedràtic de la Public Policy Academy of Government de la Universitat d'Edimburg, i Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.