Mentre el Congrés dels Diputats debat la pròrroga de l'estat d'alarma, el Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit aquest dimecres el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar els 52 diputats de Vox contra els decrets d'estat d'alarma aprovats per la pandèmia de coronavirus.

L'Alt Tribunal, en la seva resolució, no entra a fons en l'assumpte i ho admet a tràmit perquè compleix amb els requisits bàsics de legitimació competències, jurisdicció i terminis.

En concret, es revisaran els articles 7, 9, 10 i 11 del reial decret de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, els reials decrets que aproven les seves successives pròrrogues, així com l'ordre del Ministeri de Sanitat per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel coronavirus

Els magistrats han dictat una providència en la qual ordenen donar trasllat de la demanda i documents presentats al Congrés, al Senat i al Govern perquè puguin personar-se i formular les al·legacions que estimin convenients.

Es tracta d'un assumpte de gran calat jurídic i d'amplia repercussió política, atès que el recurs a analitzar en els propers mesos, la ponència dels quals ha correspost a Fernando Valdés, serà contra tot el decret de l'estat d'alarma en el seu conjunt.
El Constitucional obre la via després que el Suprem deixés clar en una recent resolució la seva falta de jurisdicció per abordar una qüestió que és competència del Tribunal de Garanties.

"Flagrant violació

Amb el seu recurs, Vox vol que es determini si les accions del Govern constitueixen "una flagrant violació" de la Constitució en utilitzar de forma "abusiva i injustificada" l'estat d'alarma i vulnerar drets fonamentals dels ciutadans.

El seu portaveu, Jorge Buxadé, va argumentar que l'estat d'alarma únicament permet limitar la lliure circulació de persones i va subratllar que, si el Govern pretenia suspendre drets fonamentals, "com ha fet", hauria d'haver optat per l'estat d'excepció i demanar autorització al Congrés des del primer moment.

Entre els drets suposadament vulnerats figuren els de reunió, manifestació i educació, segons Vox, per a qui "el Govern ha fet a través de l'estat d'alarma el que havia d'haver fet a través de l'estat d'excepció".