En la crisi del coronavirus, Espanya segueix els passos d’Itàlia en tots els aspectes. També en el terreny educatiu. Aquest dimecres, el Ministeri d’Educació ha proposat a les comunitats autònomes el que seria gairebé un aprovat general per a tots els alumnes d’infantil, primària, secundària i primer de batxillerat. Tots passaran de curs. La nota la fixaran els professors en base a les notes dels dos primers trimestres. El tercer haurà de ser considerat de manera positiva. La repetició de curs es reservarà per a casos "molt excepcionals" i sota decisió de l’equip docent. Aquesta és la proposta que ha dibuixat el govern espanyol després de reunir-se aquest dimecres amb els consellers del ram.

L’avaluació final del curs inclourà un informe personalitzat per a cada alumne, que servirà per als plans de reforçament que es posaran en marxa tant aquest estiu com a partir del setembre. Serà una "avaluació global, contínua i integral" de cada alumne. Les assignatures que suspenguin els alumnes hauran de recuperar-les a partir de setembre, però no estaran obligats a repetir el curs. La repetició serà per a casos "molt excepcionals", i decidida de forma col·legiada per l’equip docent. Segons la ministra Isabel Celaá, haurà d'estar "sòlidament justificada".

“La promoció serà la norma general. Sempre ho ha estat, però ara amb més motiu”, ha defensat la ministra d’Educació, que ha assenyalat que s’opta per l’avaluació continuada. El tercer trimestre “tindrà un valor de diagnòstic i formatiu”, ha subratllat. “Hem de valorar els avenços i retards i dèficits que s’hagin pogut produir en cada alumne per planificar les mesures de recuperació”, ha assenyalat Celaá.

Celaá ha remarcat que aquesta proposta és un “gran paraigua” perquè les comunitats exerceixin les seves competències i l’adaptin al seu context educatiu, i que per tant totes les autonomies no haurien de tenir problemes per subscriure'l. El ministeri publicarà una ordre ministerial que facilitarà que les comunitats puguin regular amb flexibilitat els aspectes relacionats amb el que queda de curs.

Segon de batxillerat

Pel que fa als alumnes de segon de batxillerat, així com els de cursos de final d’etapa, podran obtenir el títol encara que algun professor no sigui partidari d’aprovar l’assignatura. L’equip docent, format per una dotzena de professors, serà qui decideix si l’alumne ha superat el contingut global del curs. D’aquesta manera, serà l’equip docent qui també decidirà si un alumne va a les proves d’accés a la selectivitat o no. “La titulació ha de ser la pràctica habitual pels alumnes de quart d’ESO, segon de batxillerat i formació professional”, ha defensat Isabel Celaá.

El curs acaba el juny

Per altra banda, el govern espanyol i els executius de les diverses comunitats autònomes també han acordat que el curs escolar acabarà al juny, com cada any, tot i les jornades perdudes a causa del tancament de les escoles pel coronavirus. És a dir, després de dies de debat, s'ha decidit que no s'allargaran les classes durant l'estiu. Tot i això, sí que es deixa la porta oberta que cada govern organitzi o doni suport a la realització d'activitats de reforç durant l'estiu, "en formes diverses i combinades amb activitats lúdiques".

 

Segueix aquí l'última hora sobre el coronavirus Covid-19 a Catalunya, Espanya i el món