El darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) dona una majoria parlamentària en nombre d'escons als partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP. Ara bé, aquest mateix CEO també conclou, una vegada més, que els contraris a la independència de Catalunya continuen sent majoritaris amb un 52%, baixa molt lleugerament respecte el 52,3% del mes de març. En una pregunta dicotòmica, els favorables al sí es queden en un 41%, anteriorment estava en el 40,8%. En total , respecte el Baròmetre anterior es detecta un creixement dels contraris a la independència de 4 punts i una baixada dels partidaris de 3 punts. 

La independència guanya amb un 34%

A partir d'aquí, si entrem en el detall, el CEO també contempla els diferents escenaris de relació que es poden donar amb l'Estat espanyol. Així doncs, es formula la pregunta amb quatre opcions, la independència obté un 34% de suport i el federalisme, un 22%. La comunitat autònoma un 30%, i el regionalisme es queda en un 8%. La sèrie mostra una relativa estabilitat des de l’estiu de 2019, amb un lleuger repunt de les opcions autonomista i regionalista. Aquestes dues tendències són les que defensen els socialistes catalans que, a la vegada, és el partit que lidera i ha augmentat les distàncies amb Esquerra i guanyaria amb una forquilla de 36 a 42 escons en unes eleccions al Parlament de Catalunya.

On es troba el consens majoritari és en el com assolir una nova relació Catalunya-Espanya: tant entre els partidaris com entre els contraris a la independència hi ha una majoria que pensa que hi ha d’haver una via pactada per resoldre el conflicte. 

Junts lidera una independència unilateral

Si entrem en el detall dels partits, el convenciment de ser partidaris de la independència unilateral el lidera Junts amb un 37% i la CUP amb un 32%, marcant molt les distàncies amb Esquerra que es queda en el 14%. Els partits no independentistes, excepte Vox i Ciutadans, també trobem resultats minsos d'aquesta opció amb un 1% del PSC i el PP, i un 2% dels comuns. En canvi, en la via del pacte per obtenir una independència guanya Esquerra amb un 59% i la CUP amb un 54%, i Junts es queda més despenjada, un 43%.

El terme mig de les respostes, els partidaris de la unitat d’Espanya i d’una via pactada per resoldre el conflicte obtenen un lideratge clar els del PSC amb un 66%, seguit de Ciutadans amb un 55% i el PP amb un 54%. Els comuns es despengen d'aquesta resposta ja que es deriva que és el partit que menys clar té la qüestió independentista i el 23% admeten no tenir una posició definida. Els partidaris de la no negociació i de la unitat d'Espanya guanyen, amb marge notori respecte els altres partits, Vox amb un 48%.

Els governs suspenen

Els resultats que tenen les institucions també van en concordança a la importància que donen d'elles els votants. La mitjana de la valoració del Govern de la Generalitat és d’un 4,0 i la del Govern espanyol, un 3,7. Un 47% aprova el Govern amb un 5 o més. El 50% el suspèn i un 14% el puntua amb un 0. En relació amb el Govern espanyol, un 42% l’aprova amb un 5 o més; un 55%, el suspèn i un 17% li atorga un 0. L’evolutiu revela que la mitjana de valoració de la gestió del Govern de la Generalitat se situa al voltant del 4 essent les oscil·lacions relativament petites entre les legislatures. En el cas del Govern espanyol, s’aprecia com en la darrera legislatura ha millorat la seva qualificació, tot i que la mitjana segueix sent inferior a la del Govern català.