El magistrat del Tribunal Constitucional Andrés Ollero podrà participar en totes les deliberacions que afectin Catalunya. L’alt tribunal ha rebutjat la recusació presentada contra el magistrat pel Govern per manca d’imparcialitat i animadversió envers Catalunya, i sentencia que cap magistrat pot ser recusat per les seves idees polítiques o religioses. Ollero, en un vot particular, va referir-se al “supremacisme” existent a Catalunya.

El Tribunal Constitucional, segons avança El País, considera que les paraules del magistrat no suposen enemistat contra els catalans i sosté que cap jutge pot ser qüestionat per la seva ideologia política o religiosa.

La resolució del tribunal, aprovada per unanimitat, resol que queden “exclosos com a indicador versemblant d'amistat o enemistat els mers sentiments d'inclinació o de rebuig deduïts del fet de la pertinença a partits polítics, associacions, corporacions o grups socials, així com en relació a l'assumpció de creences religioses i ideologies de signe divers, mentre no s'hagin traduït en actes individualitzats d'amistat o enemistat”. Així, apunta que si ningú no pot ser discriminat per les seves idees, tampoc ho ha de ser un magistrat.

El tribunal considera que en el sistema de valors que instaura la Constitució, la ideologia queda fora del control dels poders polítics, “prohibint-se tota mena de discriminació. Ningú pot, doncs, ser desqualificat com a jutge en raó de les seves idees i, per tant, no resultaria constitucionalment possible remoure els magistrats recusats, encara que fossin certes les actituds que se'ls atribueixen”, conclou.

El Consell Executiu va acordar el 3 de desembre passat plantejar la recusació del magistrat al considerar que les manifestacions d'Ollero en el seu vot particular en relació a una sentència sobre el Codi Civil Català demostren la pèrdua d'imparcialitat del jutge i animadversió envers Catalunya. Ollero, que va ser diputat del PP, va titllar de supremacista el Govern.