El Consell per la República impulsarà una iniciativa ciutadana europea per activar l'article 7 del Tractat de la Unió, que preveu que els estats que no compleixin els requisits que imposa aquesta norma quedin suspesos del seus drets. "I avui Espanya no compleix", ha advertit el conseller Toni Comín quan ha anunciat la iniciativa en l'acte de presentació del Consell per la República.

L’article 7 del Tractat de la Unió té per objecte que tots els països de la UE respectin els valors comuns de la Unió, inclòs l’estat de dret. Aquest mecanisme es pot activar en cas de “risc de violació greu” o de violació greu i persistent dels valors estipulats en l’article 2 del Tractat.

El mecanisme sancionador que es proposa activar el Consell per la República preveu suspendre el país afectat de certs drets que es derivin de l’aplicació dels tractats, inclòs en darrer extrem el dret de vot del país al Consell Europeu.

Comín ha exposat aquesta iniciativa quan ha explicat que el Consell es dividirà en diferents àmbits d'actuació: polític —per començar a preparar el marc legislatiu català—, internacional —per continuar l'estratègia de reconeixement a l'exterior—, l'àmbit d'estudis i coneixement i el de difusió.