El Consell de Garanties Estatutàries conclou que cessar el president de la Generalitat i tots els consellers és inconstitucional perquè "no respecta els principis de gradualitat ni de proporcionalitat". "No era una mesura necessària o indispensable per assolir la finalitat perseguida per l'article 155 de la Constitució", argumenta el dictamen demanat per tres diputats de JxSí de la Diputació Permanent.

Així doncs, el CGE referma la inconstitucionalitat de la mesura que ja va advertir en un anterior dictamen del passat 26 d'octubre, aquesta vegada a petició del Govern i just abans que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anunciés el cessament de l'executiu català en ple.

El dictamen del CGE defensa que "hauria estat possible implementar altres mesures menys restrictives i alhora compatibles amb l'eficàcia d'aquest mecanisme de coerció estatal". Una conclusió aprovada per la majoria de 7 vots a favor del CDE i un en contra. 

En canvi, l'òrgan consultiu sí que considera que la decisió de Rajoy de convocar eleccions i dissoldre el Parlament no vulnera l'article 155 de la Constitució perquè té cabuda en l'expressió de "mesures necessàries" d'aquest article i es tracta d'una de les opcions "menys lesives amb el principi d'autonomia política perquè facilita la restitució plena de l'autogovern en el termini més breu".

Així mateix, el dictamen també considera constitucionals les mesures sobre la intervenció de la funció d'impuls i control polítics del Parlament en cas que s'interpretin amb les "limitacions" que indica el CGE.