El Consell d’Europa (CoE) demana a Espanya donar més veu al món local. És una demanda del Congrés de poders locals i regionals del CoE, que insisteixen en "segona descentralització" amb l'aclariment les competències i participació dels municipis, així com un finançament adequat als poders que tenen. 

Un reclam que han fet després d'avaluar el respecte a la Carta Europea d'Autogovern Local. En aquest sentit, han constatat que Espanya compleix amb les seves obligacions com a firmant de la carta, però veuen amb preocupació la participació dels municipis en la Conferència de Presidents Autonòmics i les sectorials, el finançament, la divisió de competències i la transferència de poders. 

Finançament "inadequat"

Un aspecte sobre el qual han posat l'accent és el finançament de les administracions locals, que consideren "inadequat"

Així doncs, defensen que s'han de transferir els recursos financers adequats i més assistència als municipis petits. Per això, demanen tenir en compte nous criteris, com el de "dispersió geogràfica" per calcular les transferències. 

El govern respon 

El govern espanyol va assegurar als ponents de l'informe que els comptes locals "són els que estan millor en comparació amb els de les autonomies i el de l'estat".

Tot i això, des del CoE creuen que aquest argument no pot "substituir uns criteris adequats per garantir que les autoritats locals tenen recursos suficients i proporcionals a les responsabilitats que se'ls hi assigna per llei".

Petites localitats 

Així mateix, han posat el focus sobre les zones despoblades i petites localitats, que consideren les principals afectades per la fórmula que estableix la participació dels municipis en els tributs de l'estat. "La pèrdua d'habitants a les zones rurals i, en general, la caiguda de la població registrada a conseqüència de la migració cap a les zones urbanes qüestiona la viabilitat futura d'alguns municipis", diu l'avaluació.

Conferències sectorials 

El govern espanyol ha assegurat que està treballant en un projecte per reformar les conferències sectorials. Així i tot, els ponents han criticat que fa poc temps que el president de la Federació Espanyola de Municipis (FEMP) i Províncies ha estat convidat a la Conferència de Presidents i a més ho va fer sense un marc legal.

És per això que parlen sobre una "segona descentralització" que doni més veu al món local i "institucionalitzi" la participació dels municipis a aquestes conferències. 

Competències

Des del CoE també volen que es clarifiquin les divisions de responsabilitats entre els diversos nivells de l'administració a Espanya. "El problema de la delimitació de competències no s'ha resolt i encara hi ha casos en què la distribució de les competències de les administracions territorials no és prou clara i requereix una major concreció", diu l'informe, alertant que això "incrementa el cost de proporcionar molts serveis públics".

Els ponents de l'informe asseguren que hi ha consens en l’àmbit estatal, autonòmic i local que cal un "Pacte Local" per aclarir la divisió de competències i els insta a "dialogar" per resoldre aquest problema, que s'ha "agreujat" amb la crisi de la covid-19, segons ells.

Imatge principal: Edifici del Consell d'Europa / ACN