El Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), dependent del Consell d'Europa, ha advertit Espanya que els parlamentaris haurien d'informar públicament dels regals que reben i els viatges als quals són convidats, així com oferir una sèrie de detalls sobre els seus crèdits financers, recomanacions que no s'han acomplert mai.

EL GRECO ha estat des del 2005 fent "rondes d'avaluació" a més d'una quarantena de països per analitzar-ne la situació pel que fa la lluita contra la corrupció. Espanya es troba ara immersa en la quarta ronda, que té com a objecte d'estudi els membres dels parlaments nacionals i els jutges i fiscals.

En l'Informe interí de compliment publicat aquest dimecres, el GRECO conclou que Espanya segueix sense complir quatre de les onze recomanacions que li van fer el desembre del 2013 i que les altres set s'han complert només parcialment. Això, no obstant, suposa un avanç respecte a l'avaluació que l'organisme internacional va fer l'estiu del 2016, atès que en aquell moment Espanya només havia començat a aplicar cinc dels onze consells rebuts.

 

Però segons el GRECO, els progressos que s'han fet són "limitats" i el grau de compliment de les recomanacions segueix sent "en general insatisfactori". Ara Espanya té un termini d'un any, fins al 31 de desembre del 2018, per informar de les accions dutes a terme per millorar la prevenció de la corrupció en el poder legislatiu i el judicial.

Entre les principals recomanacions, el GRECO subratlla la necessitat que es revisi el sistema de supervisió i control de les declaracions i normes de conducta. Encara que l'informe destaca que tots els diputats i senadors estan obligats a fer una declaració d'interessos econòmics, de béns i d'activitats complementàries, veu necessari que s'incloguin més informacions que poden ser d'interès i que han estat objecte d'investigació als tribunals espanyols en el marc de coneguts casos de corrupció.

Es tracta d'informacions com el valor de mercat de les propietats i vehicles, noms de les empreses en les quals tenen accions o participacions, tipus d'interès que paguen pels crèdits obtinguts d'institucions financeres, informació sobre regals que reben i els viatges als quals són convidats, així com els ingressos per les seves activitats complementàries, incloses les dietes o compensacions.