L'Ajuntament de Barcelona, dirigit per Ada Colau, ha apujat el sou dels alts càrrecs i els seus assessors en plena pandèmia del coronavirus, segons informa Metrópoli Abierta

El ple de Consell Municipal, en sessió de l'dia 30 d'abril de 2020, va acordar incrementar un 2% de mitjana les taules retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, i amb efecte des de l'1 de gener de 2020, segons es desprèn de la següent disposició general de la Gaseta Municipal.

El govern municipal va prendre aquesta decisió emparant-se amb el que preveu el decret sobre mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit de sector públic.

La mesura afecta diverses escales salarials, però els més beneficiats serien els de la franja més alta, els alts càrrecs i assessors. Respecte a aquests càrrecs, a la darrera pàgina del següent document de la Gaseta s'assenyala: "En l’actual sistema retributiu, els ocupants dels llocs de direcció i eventuals conservaran les diferències retributives que poguessin tenir fixades, respecte a l’específic del lloc ocupat, en un complement personal transitori".