Del 29% fins al 7,1%, és a dir, un 22,9% de diferència. Això és el que ha caigut la preocupació dels espanyols per la independència des del referèndum de l'1-O —moment en què més preocupació es respirava a l'estat espanyol per aquesta qüestió— fins aquest mes de juny, segons el CIS. Dit d'una altra manera, la independència ha passat de ser el segon problema dels espanyols a ser el desè.

L'atur repeteix com el problema que més preocupa a la ciutadania espanyola amb un 62,4%, seguit de la corrupció i el frau amb un 39,2%, els polítics, els partits i la política amb un 24,5%, els problemes econòmics amb un 21,9%, la sanitat amb un 11,9%, la qualitat de la feina amb un 10,7%, les pensions amb un 10,6%, l'educació amb un 8,8% i els problemes socials amb un 8,2%.

A més, si parlem d'independència com a problema que més afecta personalment els espanyols, encara cau més i baixa fins la 14a posició del total de 42 i només preocupa al 2,2% dels espanyols. Ara bé. La situació política general no està gens ben valorada per part de la ciutadania.

Un 34,5% consideren que la situació és dolenta, mentre que un 32,4% creuen que és "molt dolenta" i un 23% la veu com a regular. Només un 0,2% creu que és molt bona i un 4,4% només bona. El 5,4% restant o no sap què dir o ha preferit no contestar. De fet, un 36,8% considera que la situació actual és pitjor que la de l'any passat, mentre que un 43,4% creu que és igual.

Tot i que a l'octubre la preocupació per la independència es va disparar, des de llavors el problema ha anat descendint i, de fet, abans de la celebració del referèndum preocupava, només, al 7,8%.