Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat un referèndum sobre el procés constituent de la República Catalana per al 26 de maig, coincidint amb les eleccions municipals. Es tracta d'un referèndum "autoorganitzat", de manera que els CDR fan una crida a persones i entitats per oferir locals, on podrà votar qualsevol resident a Catalunya de més de 16 anys identificant-se només amb la butlleta censal electoral o un certificat d'empadronament de l'ajuntament.

Cada butlleta disposarà de tres apartats. El primer preguntarà sobre el model de procés pel qual es decanta la població, el segon versarà sobre la participació permanent i la sobirania, mentre que el darrer tractarà sobre el municipalisme. Les preguntes d'aquest darrer bloc les triaran el conjunt dels habitants de cada municipi en els corresponents debats que es convocaran durant la campanya del referèndum. 

En aquest sentit, els Comitès de Defensa de la República fan una crida a "manifestar el seu compromís en favor d'un procés constituent d'empoderament real de la gent".