El decret que recull les normes complementàries per a la realització del referèndum i que el Govern ha aprovat immediatament després de la convocatòria de l'1-O assenyala, entre d'altres qüestions com votaran els catalans residents a l'exterior.

Segons l'article 19 del decret, els catalans residents a l'exterior que constin inscrits com a tals rebran en el termini màxim de set dies una comunicació del Govern en virtut de la qual podran sol·licitar el dret a vot.

Els qui decideixin exercir aquest dret rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el vot, que inclourà un document d'identificació personal de l'elector i la papereta de vot.

"El dret de vot s'exercirà exclusivament per correu postal mitjançant la tramesa d'un sobre model C4 (A4) dirigit a l'adreça que se li hagi assignat en la comunicació personal rebuda i que haurà d'incloure el document d'identificació personal de l'elector, una fotocòpia del document d'identificació (DNI o passaport espanyol) així com un sobre model C5 o C6, tancat, que contindrà la papereta de votació".

El termini per rebre la documentació i el vot esmentat acaba a les 20 hores de l'1 d'octubre. 

Així mateix, l'article 18 concreta com es farà la custòdia dels vots a les Delegacions de la Generalitat a l'exterior fins al moment de procedir a l'escrutini, així com l'elaboració d'un acta amb el nombre de cartes rebudes.