Sis de cada deu catalans aproven la gestió del Govern de la Generalitat en els últims dotze mesos segons l’Enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques donada a conèixer avui pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

En concret, un 61,6% hi donen una puntuació entre el 5 i el 10, mentre que un 37,6% puntuen per sota de cinc. El grup més nombrós és el que puntua amb un aprovat just la gestió, un 20,5% del total.

 

Pel que fa a la gestió del govern espanyol, un 54,3% dels catalans l’aproven, mentre que un 44,8% la suspenen. El grup més nombrós també és el que puntua amb un 5, que és un 20,4% del total.

Mossos i Bombers, els més ben valorats

Així mateix, l’estudi inclou la valoració del Govern en la gestió de la Covid però no de forma general, sinó segmentada. En aquest sentit, el més valorat és la gestió en protecció civil, és a dir, l’actuació de cossos com els Mossos d’Esquadra i Bombers, que assoleixen una nota de 7,01 sobre 10. Com que la pregunta fa referència als darrers mesos, inclou el període de Miquel Buch al capdavant de la conselleria d’Interior.

En segon lloc, amb un 6,05, queda la gestió de l’atenció sanitària (hospitals, CAPs,...), seguit de la comunicació del Govern (5,29) i les escoles (5,20). Suspèn, això sí, la gestió de les residències per a la gent gran, amb una nota de 4,12.

Sentiment de pertinença

El CEO inclou també una pregunta sobre la identificació en l’eix nacional dels catalans. El grup majoritari és el que respon que se senten ‘tan espanyols com catalans’, on se situen el 44,8% dels enquestats. Amb tot, pel que fa a les identificacions no equidistants, el sentiment de pertinença a Catalunya guanya al de pertinença a Espanya: Un 24,7 per cent se sent "més català que espanyol" i un 21,1, "només català" —la suma de les dues respostes fa 45,8%—, mentre que un 2,1% se sent més espanyol que català i un 3,3% només espanyol —els dos sumats, 5,4%.

Enquesta telefònica pel coronavirus

L’enquesta, que no inclou estimació de vot per a les eleccions al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels Diputats, s’ha dut a terme a partir de 1.500 enquestes telefòniques efectuades entre el 7 i el 18 de setembre del 2020. L’ús del telèfon s’ha degut a la situació generada per la pandèmia.