Els alumnes de batxillerat podran obtenir el títol amb una assignatura suspesa, segons la Proposta per a la Modificació de la Llei Orgànica d'Educació (Lomqe) del govern espanyol, que, com ja passa a la universitat, incorpora "mecanismes de compensació" que valoren la trajectòria acadèmica de l'estudiant. 

 Aquesta és una de les mesures que estableix el document elaborat pel ministeri d'Educació, que dirigeix Isabel Celaá, amb la intenció d'eliminar els "aspectes més lesius" de la Lomqe i corregir els articles "que més vulneren la igualtat".

La proposta de reforma de la Lomqe, que consta de set blocs, estableix a l'apartat segon, titulat Sobre els ensenyaments i la seva ordenació, la possibilitat de "incorporar la futura regulació de la possibilitat d'obtenció del batxillerat per compensació en cas de superar totes les matèries excepte una".

Aquest mecanisme de compensació ja s'utilitza a la universitat des de 2010, data en la qual va ser incorporat a l'Estatut de l'Estudiant Universitari i permet als centres establir mecanismes de compensació per matèria i formar tribunals que permetin enjudiciar, en conjunt, la trajectòria acadèmica i la labor de l'estudiant. Així, podran decidir "si està en possessió dels suficients coneixements i competències que li permetin obtenir el títol acadèmic al que opta", malgrat tenir una assignatura suspesa.

Eliminar les revàlides

Les mesures contemplades en el segon bloc de la proposta de reforma de la Lomqe estan dirigides a buscar "la coherència entre els criteris de promoció i titulació" i plantegen també l'eliminació de les proves d'avaluació de final d'etapa i el retorn a les proves d'accés a la Universitat (Selectivitat) desvinculades i posteriors a l'obtenció del títol de Batxiller.

 


El document serà sotmès a consultes en la comunitat educativa abans de la seva possible aprovació en Consell de Ministres a final d'any.