El periodista Antonio Baños, que s'ha definit com a "castellanopensant", ha fet una crida a parlar en català amb tothom. Baños ha fet aquesta proposta com una solució per recuperar l'ús de la llengua catalana. Ho ha llançat a la xarxa com una crida als catalans.

"Catalans! Us ho diu un "castellanopensant": Feu el favor de parlar amb tothom en català, coi! Amb cordialitat, normalitat i perseverança. Si és la llengua de tots, parlem-la amb tothom, òstima ja. Parlar català no és ni mala educació ni és un problema! I no em feu emprenyar!", ha indicat.

Antonio Baños

Segons l'Enquesta de la Joventut 2020, la xifra de joves que viuen a Barcelona i que tenen el català com a llengua habitual ha baixat gairebé un 10% en els últims cinc anys: del 35,6% registrat l’any 2015 fins al 28,4% actual. Més de set punts percentuals.

Les dades de l'enquesta, que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona, són males notícies pel català, que redueix la seva presència com a llengua habitual entre la població d'entre quinze i 35 anys. I quan el català recula, avança el castellà.

L'anglès i altres idiomes sumen el 9,5%

 

El castellà és la llengua habitual per tres cinquenes parts dels joves de la capital catalana, un 62,1%. Aquesta xifra s'ha incrementat uns sis punts percentuals respecte a l'any 2015, quan parlàvem d'un 56,5%. Pràcticament, el que ha retrocedit el català ho ha guanyat el castellà, que ha estat la llengua habitual per a més de la meitat del jovent tant el 2015 com el 2020. L'anglès (2,3%) i la "resta" de llengües (7,2%) també han crescut.

Si dividim els barris de la ciutat segons el nivell de renda, ens trobem que en els barris més rics el 41,3% dels joves tenen el català com la seva llengua habitual. La xifra baixa al 32% en els barris amb ingressos mitjans i al 13,9% en els de menor renda, on hi ha més població no nascuda a Catalunya.

Dificultats entre els que neixen a fora

Només el 32,4% de les persones nascudes a fora de l'Estat espanyol asseguren tenir un coneixement "bo" del català, una xifra que demostra que les dificultats amb el català són més pronunciades en aquest sector de la població, segons l'enquesta. Entre les persones nascudes a Espanya, el coneixement del català és del 82,1%. Però coneixement no és igual a ús.

El regidor de Joventut, Joan Ramon Riera, va ser l'encarregat de presentar els resultats de l'estudi dimecres, que es va fer entre els dies 10 i 12 de març i 18 i 27 de juny del 2020. Recull 1.407 entrevistes de joves d'entre quinze i 35 anys que vivien des de feia sis mesos a la ciutat.