El Ministeri de l'Interior ha acordat "arrodonir l'import" i pujar de 65 a 70 euros les dietes per als ciutadans, escollits per sorteig públic, que formin a partir d'ara les meses electorals, amb l'objectiu de "facilitar" la gestió i realització del pagament, ja que encara són "majoritaris" els que es fan en efectiu. Les meses electorals estan formades per tres ciutadans, un president i dos vocals, que són elegits per sorteig, entre totes les persones censades menors de 65 anys i que sàpiguen llegir i escriure, excloent els qui siguin candidats a les eleccions que se celebren. I s'elegeixen dos suplents per cada membre de la taula.

Arrodonir per facilitar el pagament

Tal com publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), des del Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska justifiquen que "es feia aconsellable" ajustar la quantitat i així consta en una nova ordre que substitueix l'última, promulgada l'any 2019. "Fins aquesta data les dietes dels membres de meses electorals s'actualitzaven en la mateixa mesura que les retribucions dels empleats públics, si bé aquest sistema dificultava considerablement la gestió dels pagaments, fonamentalment en els casos, encara majoritaris, que es duen a terme en efectiu. Per tant, es feia aconsellable arrodonir l'import de la dieta per facilitar aquests pagaments", argumenta Interior.

Els suplents només cobraran si arriben a substituir el titular

El BOE explica que aquesta nova mesura s'empara en la necessitat d'"adaptar a la situació econòmica actual la compensació a percebre pels ciutadans per participar com a membres de taula". Podran rebre la dieta de 70 euros les persones designades per als càrrecs de president i vocals de taules. Només tindran aquest dret els qui tinguin la condició de titulars, i no els suplents, que "únicament" podran cobrar-la si els toca reemplaçar un titular.

A més, el dret a dieta per als integrants de taules "serà en el seu import íntegre, amb independència del temps de la jornada electoral que s'hagi estat exercint el càrrec," precisa. El BOE assenyala que aquesta ordre s'aplicarà als processos electorals regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i a les consultes populars per via de referèndum regulades en la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, que se celebrin d'ara endavant.

El 2023 serà un any enfeinat parlant en termes electorals. Aquest any es preveuen, el 28 de maig, eleccions municipals i autonòmiques en la gran majoria de comunitats i unes eleccions generals a finals d'any (encara no se sap la data).