L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a presó de tres dels condemnats pel Cas Palau. Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar tenen fins al 25 de juny per ingressar voluntàriament a la presó, data prevista per l'autoritat sanitària de superació de la fase 3 del procés de control de contagi de la Covid19. 

El tribunal ha fixat la data després que el Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència, que va condemnar a un total de 12 persones a penes d'entre 8 mesos i 9 anys i 8 mesos de presó.

Millet, amb la pena més alta en el cas, ha de complir 9 anys i 8 mesos, mentre que Montull va ser condemnat a 7 anys i mig, i Osàcar a tres anys i mig. Segons consta en la resolució, es té en compte la seva edat (84, 77 i 84 anys respectivament) així com les patologies acreditades que presenten per estendre el termini de deu dies que indica el Reglament penitenciari fins a la data en què, segons l'autoritat sanitària, s'haurà superat la fase 3 de control de contagi de l'coronavirus. És a dir, no se'ls considera en condicions d'eludir l'ingrés a la presó ni per edat ni per malaltia ni per la pandèmia. I, per tant, desestima la petició de suspensió de la pena sol·licitada pels condemnats Jordi Montull i Daniel Osàcar. Tots ells van prestar les fiances que se'ls van imposar, es tenen embargats els seus béns i han comparegut tantes vegades com han estat requerits.

El tribunal, que ha declarat ferma la sentència confirmada el passat 29 d'abril pel Tribunal Suprem, ha decidit respecte dels vuit penats amb penes de fins a dos anys de presó, un termini de set dies perquè es pronunciïn, atès que la llei preveu la suspensió de les esmentades condemnes.

Pel que fa a Gemma Montull, amb 4 anys i sis mesos de condemna, el tribunal sentenciador li atorga un termini també de set dies perquè es pronunciï respecte del seu compliment, incloent-hi la forma de pagament de les responsabilitats civils a les que ha estat condemnada, més de 2 milions i mig d'euros. Els terminis que fixa el tribunal de la Secció 10a de Barcelona començaran a comptar un cop quedi sense efecte la suspensió de terminis processals que recull el Reial Decret d'Estat d'Alarma de 14 de març i les seves successives pròrrogues.

D'altra banda, en relació amb el condemnat Edmundo Quitana, s'estableix que presenti un escrit en el qual traslladi una proposta de pagament de la quantitat a què va ser condemnat conjunta i solidàriament al costat de Félix Millet, de 549.749,31 euros, la perjudicada és la Hisenda Pública. I en relació amb Joan Manel Parra, a què en execució provisional de la sentència, es va substituir la pena de presó per multa que va ser pagada, es té per complerta la pena imposada. També l'execució d'aquesta sentència estableix que es remeti comunicació als respectius col·legis professionals per anotar les penes d'inhabilitació especial imposada a Raimon Bergós i Santiago Llopart, a fi de donar compliment a la mateixa.

Tots els penats són requerits a el pagament de la multa imposada en la sentència, un cop s'alcin els terminis processals, i es requereix a el pagament de les responsabilitats civils que consten en la decisió. A propòsit dels embargaments preventius, de diversos penats que consten realitzats en les respectives peces de responsabilitat civil, s'ordena que es remetin els oportuns manaments a el Registre de la Propietat corresponent.