Després de Melilla, la darrera ciutat on trobem l'única estàtua del dictador Francisco Franco és a Santa Cruz de Tenerife. Des del PSOE canari, la seva secretaria de Memòria Històrica dirigida per Hugo Báez ha sol·licitat la retirada d'aquest monument de Juan de Ávalos situat entre la Rambla de Santa Cruz i l'avinguda Francisco de la Roche: "Els socialistes exigim la seva retirada. Les excuses han d'acabar, cal complir amb la Llei 52/2007". A més, lamenta que "l'ajuntament de Santa Cruz segueix dilatant la seva retirada".

L'ajuntament no escolta

De fet, l'únic canvi després de la dictadura és rebatejar l'escultura. Ara, en comptes d'anomenar-se 'Monumento del Ángel Caído' es coneix com 'Monumento a Su Excelencia'. Des de Coalición Canaria i el PP, que governen la ciutat, ja han corregut a dir que "aquest assumpte no és una prioritat". Uns fets que contradiuen els darrers informes encarregats pel mateix consistori. Segons el PSOE, l'alcalde José Manuel Bermúdez (CC) va demanar a un grup de la ULL Maria Isabel Navarro Segura i va determinar que l'escultura és il·legal i ha de ser retirada de l'espai públic. Baéz recorda que "segueixen sense fer cas i lluint un monument en honor a un dictador i en commemoració i exaltació de la sublevació militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista".

Membres del Consell del Patrimoni demanen que no es retiri

A la contra, no tan sols hi ha la indiferència del PP i Coalición sinó també la resposta de diferents organitzacions que es defineixen com a culturals. La més insistent és la Asociación San Miguel Arcángel i ho argumenta: "Té els suficients valors artístics per a ser preservada. A més, l'equilibri urbà de l'espai on està ubicat, tal com es descriu en l'estudi geomètric ha adquirit unes senyes d'identitat i ha sabut adoptar expressions socials i valors culturals paral·lels amb el coneixement i les expressions socials d'una democràcia del segle XXI". 

Però podem anar més enllà. També la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, com a membre del Consell del Patrimoni Cultural de Canàries, ho defensa. Aquest Consell és l'òrgan suprem assessor i consultiu de les administracions públiques de les illes en matèria de patrimoni cultural, el que li atorga una especial consideració. Entrant en el detall del que diu la Llei, aquestes organitzacions ometen la de la memòria històrica per poder interpretar l'estàtua com una més: "El conjunt escultòric està protegit per la Llei de Memòria Històrica en el seu punt 15.2 que afirma que la llei no és aplicable quan concorrin raons artístiques, arquitectòniques o artístiques religioses protegides". La pregunta és, a quina llei es refereixen si aquesta especifica l'excepcionalitat?

Altres entitats també havien defensat l'estàtua feixista des del 2018. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Reial Academia d'Extremadura o  la Gran Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica, honoren el patrimoni artístic de Santa Cruz de Tenerife, i en ells també hi ha Franco. D'altra banda, la Fundació CICOP (Centre Internacional per a la Conservació del Patrimoni), en un informe de 31 de maig de 2018 conclou: "Els valors artístics del conjunt escultòric són inqüestionables", de manera que "aquest constitueix un dels exemples on el passat conviu amb el present i el futur".