L'Oficina Antifrau de Catalunya està investigant l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres. Hi ha diverses investigacions en marxa, segons ha confirmat Antifrau a ElNacional.cat. Entre elles, una que afecta directament l'alcalde d'ERC, Joan Mora, i una altra actuació en què estarien implicades empreses relacionades amb regidors del govern. ERC governa Sant Andreu de Llavaneres en solitari i amb majoria absoluta.

La investigació afecta l'alcalde; els regidors Albert Sala Martinez, Jordi Roldós i Maria José Cano; quatre empreses, i un proveïdor. L'Oficina Antifrau va engegar les investigacions al juliol, però fins ara el consistori no ha respost els seus requeriments. La denúncia d'un particular ha fet posar en marxa el procediment d'ofici que, en el cas que detectés un delicte penal, hauria de donar pas a una investigació de la Fiscalia.

La denúncia que afecta directament l'alcalde es va presentar el 24 de març d'aquest any i ja ha passat la fase de verificació. Alerta de presumptes irregularitats a través dels percentatges de dedicació establerts als càrrecs i de les cotitzacions a la Seguretat Social. L'alcalde hauria cobrat unes quantitats que no li pertocarien.

Ofici OAC Llavaneres 1

 

Després de passar la fase de versemblança, Antifrau va decidir obrir actuacions d'ofici per presumptes irregularitats relacionades amb el pagament d’assistències als membres electes del consistori, amb especial referència a les satisfetes a l’alcalde durant l'anterior mandat 2015-2019. En concret, des del 19 de juny de 2015 fins al 25 de juny del 2019.

L'OAC va demanar la documentació pertinent, arran de la investigació, abans de l'estiu, però l'Ajuntament de Llavaneres s'ha saltat tots els terminis segons els requeriments als quals ha tingut accés ElNacional.cat.

Entre la documentació que sol·licita Antifrau hi ha les bases d’execució del pressupost dels exercicis 2015 a 2019; els acords adoptats pel Ple en el mandat de 2015-2019 en relació amb les assignacions econòmiques satisfetes pel consistori als membres electes; els informes interns, per part de la secretaria o de la intervenció municipal, o externs, que s’hagin emès respecte als acords plenaris d’aprovació del règim remuneratiu dels càrrecs electes en el mandat 2015-2019; el quadre resum dels imports satisfets, per semestres i anys del mandat de 2015-2019 als membres electes del consistori en concepte d’assistències, detallant-ne òrgans, sessions i imports per sessió, i el Reglament Orgànic Municipal vigent en el mandat 2015-2019.

La investigació se centra en l'alcalde, Joan Mora, d'ERC, a qui Antifrau adverteix: "Serveixi aquesta comunicació per comunicar-vos la vostra possible implicació personal en els fets anteriorment exposats, d’acord amb el que disposa l’article 18.3 de la LOAC, el qual preveu que en el moment que es determini la possibilitat d’implicació individual en un fet d’una persona al servei d’una de les entitats referides a l’art. 2 d’aquesta llei, aquesta n’ha de ser informada immediatament".

Antifrau es va posar en contacte amb l'Ajuntament el 14 de juliol i el 30 de juliol va tornar a fer el requeriment de la documentació perquè no se'ls havia lliurat res. Finalment, l'ajuntament va enviar els documents dijous.

Ofici OAC llavaneres 2

En el ple municipal el secretari de la corporació va argumentar, a preguntes de l'oposició, que no s'havia pogut preparar res per la proximitat de les vacances d'estiu.

Contractació a dit

A més, Antifrau investiga la relació del govern d'ERC de l'Ajuntament de Llavaneres amb quatre empreses i un proveïdor: Vivers Sala Graupera Fill S.L; Jardineria Sala Dalmau, S.L; Pastisseria Riera 23, S.L.; Print Decor i un proveïdor. L'OAC investiga un presumpte conflicte d'interessos entre les empreses i els membres del govern, i per això ha demanat els expedients de contractació complets tramitats des de l'any 2015 fins ara.

En aquesta investigació hi ha implicats els regidors de govern Albert Sala Martínez (Economia), Jordi Roldós (Medi Ambient) i Maria José Cano (Educació). L'OAC els demana la declaració de béns i activitats. 

En un comunicat, l'Ajuntament admet que els tres regidors tenen vinculacions familiars amb les empreses: "L'Oficina Antifrau de Catalunya està investigant uns contractes menors, dels anys 2015 fins a l'actualitat, relacionats amb quatre empreses locals on regidors de l'Ajuntament hi tenen una vinculació familiar".

En aquest sentit, l'Oficina Antifrau de Catalunya demana explícitament "si cap càrrec públic ha posat en coneixement de la institució l’existència d’un conflicte d’interès o ha plantejat cap consulta al respecte". "En cas afirmatiu, heu de traslladar a aquesta institució la informació o documentació al respecte", requereix l'OAC.

Regularització de les dietes de l'alcalde

Segons el govern municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, les dietes de l'alcalde ja s'ha regularitzat. Joan Mora cobrava més que la resta de regidors per assistència als plens, un fet regulat per llei i que estipula una mateixa remuneració per a tots els càrrecs. Antifrau ha de decidir ara si penalitza d'alguna manera aquesta irregularitat.

Pel que fa als contractes menors i a la demora en el lliurament de la documentació a l'Oficina Antifrau, en un comunicat el govern exposa que "la resposta de l'Ajuntament ha estat lenta perquè es reclamava documentació original escanejada, en període de vacances del personal municipal, tal com va explicar públicament el secretari municipal en la sessió plenària del passat dimarts 28 de setembre".

"L'Ajuntament de Llavaneres comprèn que Antifrau estigui portant a terme aquesta indagació en resposta a la denúncia rebuda i col·laborarà en tot el procés de cerca d'informació, com sempre s'ha fet", prossegueix el comunicat.

Segons el consistori, "durant aquest mandat, s’ha denunciat tres regidors a l'Oficina Antifrau en relació a la seva professió. Aquesta denúncia ha quedat arxivada, «atès que no s’han constatat indicis suficients per considerar un possible cas concret susceptible de ser investigat per l’Oficina Antifrau de Catalunya".

L'OAC, però, manté obertes dues investigacions més, la que fa referència a l'alcalde i la dels contractes menors a quatre empreses i un proveïdor.