L'Oficina Antifrau ha tancat durant els sis primers mesos de l'any 2021, 26 mesures en diferents administracions catalanes que estaven sota investigacions d'aquest ens públic contra la corrupció. Els ajuntaments és on es registra el volum més gran d'irregularitats, la majoria relacionades amb la contractació i el cobrament de dietes. Però diversos departaments de la Generalitat i tres universitats catalanes també han estat sota investigació. Durant els primers sis mesos de l'any s'han tancat investigacions en 14 ajuntaments, 3 universitats, 3 departaments de la Generalitat i 3 institucions supramunicipals. En la majoria dels casos les institucions han aplicat mesures correctores o reparadores, però s'han hagut d'incoar sis expedients disciplinaris i sancionadors.

Arran de les actuacions dutes a terme per Antifrau, les entitats afectades han comunicat l’adopció de les mesures. Però, a més, i en alguns dels casos, l’Oficina Antifrau ha transmès a les autoritats competents les possibles responsabilitats deduïdes de les actuacions indagatòries. L'OAC està obligada a enviar a la Fiscalia els casos que puguin incorre en un delicte penal.

En total durant els primers sis mesos de l'any s'han aplicat una mesura preventiva, 17 de correctores, 2 revisores i 6 de sancionadores.

Els ajuntaments, un forat negre

L'administració pública amb més irregularitats, segons les dades dels primers mesos de l'any 2021, són els Ajuntaments.

A l'Ajuntament de Barcelona s'han aplicat mesures preventives per un conflicte d'interès del personal de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. La direcció d'Anàlisi del mateix Ajuntament ha recomanat les mesures. També s'ha hagut d'instar a complir el règim d'incompatibilitats del personal de servei de l'Ajuntament i adequar els nomenaments de càrrecs de les diferents empreses municipals quan un mateix empleat ocupa més de dos càrrecs en diferents consells d'administració.

Però el perfil dels ajuntaments investigats per Antifrau són de pobles o ciutats petites.

A l'Ajuntament de la Roca del Vallès s'ha hagut d'actualitzar en portal de transparència del Consistori les retribucions dels càrrecs electes i dels treballadors. A l'Ajuntament de Terrassa se li ha obert un expedient informatiu perquè una persona al servei del Consistori va participar en un procediment de contractació pública en el qual s'hauria d’haver abstingut. A l'Ajuntament de Santpedor s'ha obert un expedient de protecció de la legalitat urbanística per una construcció en un sòl no urbanitzable. A Almacelles per no publicar la declaració actualitzada de béns, drets patrimonials i activitats dels regidors i regidores. A l'Ametlla de Mar s'ha hagut de fer un estudi per actualitzar les funcions de tots els treballadors per presumptes irregularitats. A l'Ajuntament de Guissona s'han detectat presumptes irregularitats en dues convocatòries públiques i les corresponents proves de selecció. Al Morell s'ha hagut de proveir reglamentàriament un lloc de treball investigat que es va prorrogar irregularment.

Pel que fa a les mesures revisores, l'Ajuntament de Canyelles ha hagut d'incoar un procediment de revisió d'ofici pels pagaments de les dietes dels regidors des del 2015 al 2019.

A Gelida, Corçà, Palau d'Anglesola i Els Pallaresos s'han obert procediments disciplinaris, sancionadors i fiscalitzadors. L'Ajuntament de Gelida ha hagut de pagar una multa de 3.000 per tenir un treballador fent feines esporàdiques sense contracte. A Corçà s'està valorant la presumpta responsabilitat disciplinària d'una persona vinculada a la licitació del contracte per a la gestió del servei municipal de recollida i transport dels residus municipals. A Anglesola hi ha obert un procediment sancionador pel cobrament de dietes dels regidors. I a l'Ajuntament dels Pallaresos hi ha un altre procés obert per tenir durant tres anys una persona prestant serveis de manera encoberta i sense estar donada d'alta a la seguretat social.

Acció Climàtica, Justícia i Interior sota la mirada d'Antifrau

A la Generalitat hi ha diversos departaments que han acabat investigats per l'Oficina Antifrau.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat revocar i reclamar un ajut de 29.094 euros a una empresa que havia manipulat els documents presentats. També s'ha iniciat la investigació per identificar possibles responsabilitats. El departament de Justícia ha incorporat un paquet de millores en les clàusules dels plecs dels nous contractes per als intèrprets després de detectades mancances en la comprovació de la veracitat dels certificats de la prestació del servei. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments deixa sense efecte l'autorització per a utilitzar el parc de bombers de Maçanet de la Selva a persones alienes a aquest servei.

Administracions supramunicipals i universitats

Antifrau dona un toc d'atenció al Consorci Català de Desenvolupament Local per no "haver estat prou curós sobre la política de competència. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona li demana que activi el control financer preceptiu de les subvencions a les centrals sindicals pels ajuts que els hi han concedit. I l'empresa pública Salut Catalunya Central ha hagut de començar el procediment de licitació per a l'adjudicació del servei de recollida, transport i destrucció de paper confidencial de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga per regularitzar la situació contractual.

Pel que fa a les universitats, les investigacions tenen a veure, sobretot amb les incompatibilitats i accés a la informació. És el cas de la Universitat de Barcelona que ha de publicar la relació de llocs de treball actualitzada. La Universitat Pompeu Fabra ha de proveir-se d'una eina informàtica per gestionar les consultes sobre la vida laboral del seu personal. La UAB ha obert una investigació pel presumpte incompliment de la normativa d'incompatibilitats.

Quatre anys de canvi

L'entrada del magistrat Miquel Àngel Gimeno a l'Oficina Antifrau ha suposat un abans i un després. L'actual director agafa l'encàrrec amb uns precedents que embrutaven la imatge d'una institució creada per vetllar pel bon fer de les institucions catalanes. L'any 2011 mor el director de l'OAC que va engegar la institució, el fiscal David Martínez Madero, i l'any 2016, amb l'esclat de l'Operació Catalunya, es filtren de les converses entre el director de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso i l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, en les quals es tramava fabricar casos contra ERC i CDC. El Parlament destitueix De Alfonso i nomena Gimeno, que de mica en mica ha anat posant ordre a l'Oficina Antifrau i ha reactivat la capacitat escrutadora de la institució que cada cop rep més denuncies i resolt més casos, fins al punt d'arribar a una col·laboració estreta amb la Fiscalia qui s'encarregar de les irregularitats penals que es detecten per l'OAC. 

En una entrevista recent a El Nacional, Gimeno va ser contundent sobre el fons dels problemes de les administracions públiques pel que fa a la corrupció: "La corrupció ve de l'àmbit polític. No dels partits, sinó dels electes".