L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va tancar durant el segon semestre del 2020 un total de 24 investigacions a organismes públics per suposades irregularitats, set de les quals van quedar arxivades, dotze van concloure amb informes raonats i cinc comunicades a la fiscalia, els jutjats o altres autoritats administratives competents.

Entre les institucions investigades hi ha el Consell Comarcal del Solsonès i Consorci Centre Tecnològic Forestal, el consell Comarcal del Vallès Occidental, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Català de l'Esport, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Hospital Clínic de Barcelona, a més de 16 ajuntaments. La majoria de casos són per qüestions urbanístiques, de contractació pública o tractes de favor en la contractació de personal.

En el cas de Territori i Sostenibilitat es va investigar el presumpte tracte de favor a l'entitat Aigües del Ter Llobregat (ATLL) en la reducció de la sanció greu de 4 milions d'euros a 0,8 milions d'euros, que es va arxivar per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul·les les resolucions del conseller de Territori i Sostenibilitat entre el juny del 2016 i el 2017, segons s'especifica en l'informe que ha presentat aquest dimarts. 


Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) / Pau De la CalleExterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va declarar nul·les les resolucions del departament de Territori i Sostenibilitat / Pau De la Calle 

Consells comarcals

En relació amb el Consell Comarcal del Solsonès, des de l'OAC es va examinar presumptes irregularitats en matèria d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques. En relació amb el Consorci Centre Tecnològic Forestal es van investigar presumptes irregularitats en la contractació de serveis que haurien suposat un tracte de favor vers la persona o empresa contractada.

Encara en els consells comarcals, es va examinar el presumpte tracte de favor per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental a la persona que hauria estat escollida en el procés de selecció iniciat el 2019 per proveir una plaça vacant de plantilla de personal funcionari.

Ajuntaments 

Pel que fa als ajuntaments, s'han investigat tracte de favor en matèria de contractació pública o de personal als ajuntaments de Vilanova del Vallès, Calaf, Vilagrassa, Vilanova del Vallès, Gavà, Corçà, Alcanar, la Pobla de Claramunt, Cubelles, Puigcerdà, Sant Vicenç de Montalt i Sant Pol de Mar.

A més, es va investigar l'Ajuntament dels Pallaresos per possibles irregularitats per haver contractat un servei externalitzat per fer les tasques pròpies d'un tècnic municipal entre el 2015 i el 2017. El consistori de Banyeres del Penedès va ser examinat de conductes que podien atemptar contra la integritat i transparència en l'exercici de les funcions públiques de l'equip de govern que va sortir elegit el 2015, un cas que es va arxivar.

L'Ajuntament d'Almacelles es va investigar per analitzar presumptes irregularitats relacionades amb el règim remuneratiu dels regidors entre el 2015 i el 2018, ja que les assignacions per assistir a la junta de govern local serien desproporcionades. Finalment, es van investigar les possibles irregularitats en el finançament de la defensa jurídica proporcionada a personal de l'Ajuntament de Cercs, un expedient que finalment es va arxivar després el rescabalament de les despeses.

Altres organismes investigats

També hi ha dues universitats investigades. Després de rebre una denúncia es va investigar si una persona catedràtica de la UAB hauria vulnerat el règim d'incompatibilitats que afecta el personal al servei de les administracions públiques, mitjançant el suposat exercici d'una activitat professional privada. Podria comportar l'inici d'un procés sancionador.

En l'àmbit universitari també es va indagar sobre un eventual tracte de favor del rector de la UPF a un professor que hauria resolt nomenar el 2017 en el càrrec de vicerector sense que concorreguessin els requisits establerts en els Estatuts de la Universitat per fer-ho. Arran del requeriment d'informació d'Antifrau el rector va reconèixer que el nomenat era irregular i va resoldre el seu cessament.

També va investigar l'eventual tracte de favor en l'atorgament de diverses subvencions per part del Consell Català de l'Esport a diferents persones així com eventuals conductes i acusacions deshonestes al voltant d'un projecte empresarial on hauria invertit la Generalitat de Catalunya a través del Consell Català de l'Esport. Es van arxivar les actuacions perquè es van iniciar procediments de correcció d'irregularitats i la revocació de subvencions.

Finalment, es va indagar un presumpte tracte de favor a un responsable de l'Hospital Clínic de Barcelona que va participar en la signatura d'un conveni amb una mercantil que el va contractar quan va deixar l'Hospital. Es va arxivar perquè la presumpta infracció ja havia prescrit i es van traslladar les actuacions a la Direcció de Prevenció d'aquesta oficina.