El frau de la família Pujol en els seus ingressos d'empreses constructores va ser set vegades més gran que el que s'ha fet públic fins ara, assegura el digital Vozpópuli. El digital ha tingut accés al tercer informe que l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) envia al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata.

El segon informe explicava al jutge que el frau era de 900.000 euros, res comparat amb els 6,7 milions procedents de nou constructores que es desprenen d'aquest tercer informe de l'ONIF, indica Vozpópuli. Les empreses que presumptament haurien abonat aquestes quantitats a la família Pujol són Copisa Construcción Pirenaica, Novensauro Inmobles, Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, Simper Office, Hotel Glòries, Famguesa, New Piave Seis, Brantridge Holdings i Emte.

Els Pujol van percebre aquestes comissions mitjançant les empreses Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) i Project Marketing CAT SL, en les quals Jordi Pujol Ferrusola (fill de l'expresident) i la seva exparella, Mercè Gironès Riera, tenien una participació del 100%. En tots els casos, els propietaris de les empreses esmentades no tenien constància de la participació dels Pujol en aquestes operacions per cobrar comissions.

"Les factures expedides per les mercantils Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) i Project Marketing CAT SL són sempre posteriors als contractes, escriptures o altres documents en què es materialitza el negoci en el qual hauria fet de mitjancer Jordi Pujol fill, però no s'ha trobat cap menció sobre la seva participació", explica l'ONIF.

Alguns empresaris involucrats en el cas han declarat que no saben amb quin càrrec de la seva empresa feia els negocis Jordi Pujol fill per aconseguir les comissions.