El Tribunal de Comptes ha detectat anomalies en la majoria dels 656 contractes públics que es van adjudicar el 2016 i 2017 a la Junta de Castella-la Manxa, que presideix el socialista Emiliano García-Page, per un import total de 988 milions d'euros.

El tribunal ha conclòs que en la majoria dels contractes fiscalitzats “no s'ha justificat prou la necessitat de la seva celebració”. L'administració autonòmica ni tan sols ha aconseguit en molts casos acreditar la urgència que suposadament justificava el contracte, segons informa OK Diario.

A més, el Tribunal de Comptes critica que “els expedients aportats presenten deficiències perquè els informes sobre la justificació de la necessitat aportats es limiten, o bé a esmentar-ne la competència, a descriure l'objecte del contracte, o bé són summament genèrics, sense concretar les necessitats que suposadament hi havia en el moment que va donar lloc a la tramitació dels expedients amb les conseqüents despeses”.

El Tribunal de Comptes alerta que des del 1994 s'està contractant la conservació de les carreteres de Ciudad Real “sense que hi hagi una justificació que l'externalització resulti més beneficiosa a l'Administració, sobretot tenint en compte l'import del contracte: 4.210.248 euros”.