Un milió i mig de residents al País Valencià està en risc de pobresa o exclusió social, es a dir, el 31,3% de la població. I el 13,6% menor de seixanta anys viu en llars amb baixa intensitat d'ocupació. Així ho reflecteix l'informe European Anti Poverty Network (EAPN Espanya) que destaca que aquest risc de pobresa i exclusió o taxa Arope ha empitjorat al territori valencià i s'ha elevat 0,8 dècimes en l'últim any.

L'informe assenyala que el 2017 la taxa de pobresa severa es va situar al País Valencià en el 9,3 per cent, xifra 2,4 punts més que la mitjana estatal i la segona més elevada de les autonomies, només inferior a Canàries, segons Europa Press. Aquesta taxa va créixer en l'últim any en 1,5 punts percentuals i va arribar a la xifra més alta de la seva sèrie històrica. Això suposa que unes 460.000 persones ingressen menys de 355 euros mensuals per unitat de consum.

pobresa energetica / EFE

A Espanya, aquest risc afecta el 26,6% de la població, el que suposa un total de 12.338.187 persones. La situació més greu la pateixen uns 3,2 milions de persones que viuen en situació de pobresa severa, per sota del llindar del 30% de la mitjana de la renda (355 euros mensuals per a una llar d'una sola persona).

Segons assenyala EAPN Xarxa per a la Inclusió Social en el  seu VIII informe 'L'Estat de la Pobresa. Seguiment de l'indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya 2008 - 2017 ", després d'un descens d'un poc més de quatre punts en dos anys (2015-2016), la taxa Arope al territori valencià torna a elevar-se i està 4, 7 punts percentuals per sobre de la mitjana estatal ja 4,8 punts de la registrada el 2009.

Pel que fa a les conseqüències de la crisi econòmica, es destaca el "clar empitjorament" de les condicions de vida de les persones en situació de major vulnerabilitat, "expressat principalment en l'augment de les taxes de pobresa severa i de la bretxa de pobresa, així com en la tendència al creixement de les diferències basades en el gènere i en l'increment de la desigualtat territorial ".

Sensesostre pidolaire barcelona - Sergi Alcàzar

Millora el consum però augmenta la pobresa

Al País Valencià, encara que en els dos últims anys la renda mitjana per unitat de consum s'ha incrementat en 1.060 euros, "això no s'ha traduït en una reducció del risc de pobresa i / o exclusió". Per contra, mentre la dada d'ingrés mitjà millora, la població amb ingressos inferiors a 5.546 euros anuals augmenta 1,1 punts percentuals el 2017 i arriba al 13,9% de la població al territori.

Així mateix, puja 1,4 punts el nombre de persones amb ingressos estan entre els 5.546 i els 8.143 euros anuals, el que suposa el 10,4% de la població resident a la Comunitat, uns ingressos que estan encara molt per sota del llindar de pobresa situat en 2017 en 8.522 euros.

El 53% de les persones pobres són dones

En 2017, el 25,6% de les persones residents a les comarques valencianes es trobava en risc de pobresa, una taxa que s'havia reduït durant dos anys consecutius, encara que es va incrementar aquest últim any en 1,2 punts percentuals. La xifra està quatre punts per sobre de la taxa mitjana d'Espanya. En termes absoluts, suposa 1.264.113 persones vivint sota el llindar de pobresa, que el 2017 es va situar en 8.522 euros anuals. El 53% del total són dones. De fet, aquest increment de vuit dècimes de la taxa Arope correspon al sexe femení.

POBRESA INFANTIL - acn

En concret, aquesta taxa femenina s'ha elevat en dos punts al passar del 30,9 al 32,9% el 2017 mentre que la femenina ha caigut quatre dècimes, del 30,1% de 2016 al 29,7% el 2017.

Segons l'entitat, aquest any el llindar de pobresa ha augmentat en 314 euros (des dels 8.208 euros de 2016 fins als 8.522 de 2017), el que significa que totes les persones que guanyen entre aquestes dues xifres es comptabilitzen aquest any com a pobres sense haver modificat les seves condicions de vida respecte a l'any anterior.

En el cas valencià, aquesta qüestió és "especialment rellevant" pel "alt nombre" de persones que eren al decil 3 de renda per unitat de consum (14,8%), que delimita el llindar de pobresa. "En altres paraules, al País Valencià hi ha molta gent (al voltant del 15%)que  la seua renda està molt a prop del llindar de pobresa tant per dalt com per sota, el que fa que una petita variació del llindar produeixi modificacions importants en la taxa de pobresa ", ha alertat l'entitat.

pensionistes 1

Pensions baixes

L'informe reflecteix també que el 32,5 per cent de totes les pensions té un import inferior al llindar de pobresa i que per al 7,9% del total, l'import de la pensió és inferior al llindar de pobresa severa. El document revela que poc més de 170.000 pensions es troben en el tram immediatament superior al límit del llindar de pobresa, entre 609 i 650 euros, és a dir, un altre 17% de pensionistes està en una posició de "vulnerabilitat límit i a punt de caure en la pobresa ".