El Govern valencià vol repatriar i retenir enguany mig centenar de joves investigadors. Per tal d’aconseguir-ho, la Conselleria d’Educació Investigació, Cultura i Esports es gastarà 2,6 milions d’euros en el pla Generació Talent, que preveu contractes anuals de fins a 70.000 euros.

En paraules del conseller d'Educació, Vicent Marzá: "Volem que retornen els joves investigadors que han hagut d'anar-se'n fora durant els anys de retallades, captar-ne més i que els que estan no se n'hagen d'anar. En aquesta idea de captar, retornar i retenir en el camp de la investigació, presentem una concreció del Pla Generació Talent molt potent, que inclou, a més, la possibilitat d'atraure investigadors internacionals de referència".

El Consell calcula que 1.300 investigadors abandonaren el País Valencià entre 2011 i 2015 cap a l’estranger per a poder continuar amb la seua carrera. En aquesta línia, Josefina Bueno, directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, ha destacat que "amb aquestes ajudes pretenem atraure capital humà investigador perquè s'incorporen a les universitats públiques valencianes, als centres d'investigació i al món empresarial".

El conseller també afirma: "Volem crear les condicions adequades per a aconseguir nous i ambiciosos objectius d'investigació perquè contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social del territori valencià, i això s'aconsegueix contractant personal investigador que puga transferir el seu coneixement a l'àmbit universitari i al teixit productiu valencià". "El Pla GenT és una mesura per a afermar el camí de la transmissió del coneixement i la investigació a l'àmbit productiu, un pont necessari que cal desenvolupar, en què el paper de les universitats, els centres d'investigació i les empreses valencianes és fonamental", ha afegit.

S'han establert quatre tipologies de contractació: personal investigador doctor d'excel·lència per al desenvolupament de projectes d'R+D+i al territori valencià, doctors amb experiència internacional, joves doctors i doctores per al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes i formació de doctors i doctores en empreses valencianes.

Contractes per a personal investigador

El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d'ajudes es correspon amb doctors i doctores amb experiència contrastada en centres de prestigi internacional. L'ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d'un màxim de 70.000 euros. El percentatge de l'ajuda per part d'Educació serà del 100% enguany, el 80% per al 2019, el 70% per al 2020 i el 50% per al 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, això és, universitats i centres d'investigació valencians.

Doctors amb experiència internacional

Aquests contractes tenen per objectiu el retorn de capital humà investigador. El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d'ajudes es correspon amb doctors i doctores que ara mateix estan treballant en centres estrangers de prestigi internacional.

L'ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d'un màxim de 55.000 euros. El percentatge de l'ajuda per part d'Educació serà del 100% enguany, el 80% per al 2019, el 70% per al 2020 i el 50% per al 2021 i durant els anys de pròrrogues.

Contractes per a joves doctors

Estan dissenyats per a persones menors de 35 anys, que hagen fet estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional. La durada de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals i el contracte el cofinançaran l'empresa i el centre d'investigació o la universitat implicats en cada cas.

Formació de doctors en empreses

Es tracta de promoure la contractació per part d'universitats públiques valencianes i dels centres d'investigació per a la realització de tesis doctorals vinculades a projectes d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupen en empreses valencianes.