Les eleccions generals espanyoles del passat 28 d'abril van costar 138.961.517 euros. Ho diu el pressupost oficial presentat pel Ministerio del Interior. Fent la mitjana ens surt un cost de 3,76 euros per elector. Un preu ajustadet.

Tot i que la quantitat final no estava especificada per partides, les despeses en eleccions anteriors ens permeten saber més o menys quant val què.

Al voltant de 56 milions d'euros van anar a parar al concepte “administracions públiques”, que inclou entre altres els 14 milions del desplegament policial i els 6 milions de l'Oficina del Cens Electoral. Correus, que tramita el procés del vot per correu i envia la propaganda electoral a les llars, són 50 milions. Preparar tota la infraestructura necessària als col·legis electorals té un cost d'uns 13 milions. I entre 7,5 i 8 milions són per a la difusió de l'escrutini i les telecomunicacions. La resta de despesa es reparteix entre altres conceptes menors.

Però a aquesta xifra cal sumar-hi les subvencions que reben els partits polítics en funció dels resultats electorals. Per cada escó guanyat, tant al Congrés com al Senat, els paguen 21.167,64€. Multipliqui això pels 350 diputats i pels 208 senadors d'elecció directa (els altres 58 són elegits pels diferents parlaments autonòmics). I també cobren per cada vot rebut. Els del Congrés surten a 81 cèntims unitat i els del Senat a 32. Si un partit aconsegueix grup parlamentari en alguna de les dues cambres, llavors cobra un plus de 21 cèntims per vot rebut en concepte d'enviaments electorals. Els partits del Grup Mixt, per tant, queden exclosos d'aquest afegit.

Si sumem les despeses d'organització i les subvencions, obtenim un resultat final que està al voltant dels... 180 MILIONS D'EUROS!

La qüestió, però, és que repetir eleccions al novembre significaria que en 6 mesos Espanya haurà gastat uns 360 milions d'euros. TRES-CENTS SEIXANTA MILIONS D'EUROS. I si tenim en compte que les eleccions del 2015 ja es van haver de repetir el 2016, també per una falta d'acord entre els partits que podien fer majoria, ens trobem que en menys de quatre anys l'Estat s'haurà gastat en total uns... SET-CENTS VINT MILIONS D'EUROS. I això són moooolts calés.

Ara no faré allò de calcular quants llits d'hospital, quantes beques menjador o quantes factures de llum es poden pagar amb aquests diners perquè això ja ho fan els mateixos polítics que, en comptes d'evitar aquesta despesa, es dediquen a fer demagògia amb les despeses que no els agraden políticament. Però sí que faré una altra cosa consistent en recordar que si es repeteixen les eleccions, uns partits tindran més culpa que d'altres, però la culpa serà de tots. Els uns per fer càlculs partidistes a veure si obtenen un resultat millor que els permeti tenir més poder i els altres per no tenir el mínim de generositat necessària per impedir aquesta despesa.

Hi ha moltes maneres de poder evitar malgastar 180 milions d'euros en fer una cosa que, si fa o no fa, serà la repetició de la situació actual, 10 diputats amunt o 10 diputats avall. I si no ho fan, tenim tot el dret a pensar malament. O pitjor.