La forta pluja no és cap excusa. Així ho considera la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha avalat la sanció de 600 euros que una jutgessa d’un jutjat penal de Barcelona ha imposat a una advocada per no haver-se presentat a l’hora en un judici a Barcelona, en el qual defensava una acusada tancada en una presó de forma preventiva, i altres dos acusats La lletrada va arribar a la ciutat judicial, però tard, fet que va fer suspendre el judici, on sí que es van presentar els altres dos lletrats i la fiscalia. La lletrada va al·legar que aquell dia “hi havia una pluja intensa a Barcelona” i que realment va arribar "quatre minuts tard de l’hora inicial del judici", tot i que aquest es va avançar mitja hora per motius tecnològics. L'avís del canvi horari admet que el va rebre, això no obstant, no ho va comprovar. Tanmateix, la sala de govern del TSJC, de l’11 de gener passat, no ho troba prou justificat per retirar-li la sanció pels perjudicis causats a la resta. Val a dir que és excepcional que un judici comenci a l’hora fixada a Catalunya, ja sigui per raons tècniques, d’agenda del jutjat o pels operadors jurídics o les persones citades.

Els jutges i tribunals poden sancionar els operadors jurídics (procuradors i advocats) si protagonitzen alguna infracció recollida en l’article 553.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), com ara no presentar-se a un judici sense justificació o per falta de respecte al jutge. Les multes són les que cataloga  el Codi Penal en les faltes. La quantitat habitual d'aquestes multes és de 200 euros, i també és freqüent que la sala de govern del TSJC les anul·li. És el cas d’una procuradora que va ser sancionada amb una multa de 200 euros per un jutjat penal de Manresa per  suposadament no haver notificat a un lletrat la data d’un judici, el setembre del 2021, fet que va provocar el seu endarreriment més d’una hora. En el recurs d’audiència, la procuradora va exposar que havia confós dos expedients on dos advocats tenen un client amb el mateix nom, fet que va demostrar i la sala de govern del TSJC li va retirar la sanció, el desembre passat. També ho va fer amb una advocada multada amb 250 euros pel titular d’un jutjat penal de Tarragona per no assistir a un judici. Era la lletrada d’una asseguradora. El judici es va poder celebrar perquè la responsabilitat civil ja havia estat abonada i des del TSJC es considera que “no va haver-hi perjudici” i va deixar la sanció sense efecte.

 

Raonament

La correcció disciplinària a la lletrada que va al·legar la pluja es manté. “La lletrada no va més enllà d’esgrimir en el seu escrit d’impugnació elaboracions dialèctiques sense qualsevol sostrat documental de corroboració del seu relat exculpatori”, raona la sala de govern del TSJC. I afegeix: “La intensa pluja que aquell dia sosté que afectava el trànsit de Barcelona, no va impedir la resta de convocats a la puntual assistència de l’acte. La lletrada havia d’anticipar el seu desplaçament amb el temps suficient per arribar  a la seu judicial amb temps per no afectar el normal funcionament de l’acte”. A més,  la renya i li  recorda “el deure inexcusable de tot lletrat col·legiat exercent de consultar freqüentment, almenys diari, el correu electrònic facilitat als procuradors i per les resolucions judicials”. La seva absència va provocar la suspensió del judici i per això la sala de govern del TSJC sosté que la sanció de 600 euros és “proporcionada” i la valida.

Comissió deontològica

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Icab) informa que rep la comunicació d’aquestes sancions per part del TSJC, però que no realitza cap recompte ni anàlisi perquè no pot actuar-hi. Per vetllar per una actuació professional i ètica dels seus col·legiats, l’Icab té la Comissió de Deontologia Professional i Intrusisme, on rep les queixes sobre l'acció d'un advocat que pot arribar a sancionar, segons li permet la llei. La Normativa de l’Advocacia Catalana, aprovada el 2019 ha extret de la tipicitat infractora la negligència i la mala praxi professional si no hi ha una sentència prèvia que la declari  Segons la seva darrera memòria, l’Advocacia barcelonina va rebre 665 queixes l’any 2019, mentre que el 2020 van recular a 475, que s’atribueix als mesos menys activitat pel confinament per aturar la pandèmia de la covid-19. La majoria de queixes de l’any passat són de ciutadans (300), seguides per  les fetes per lletrats (124) i jutjats (29). Pel que fa a les sancions imposades, van ser-ne 48  l’any 2019 i 63 l’any 2020. No es va imposar cap sanció molt greu.

 

Queixes d’advocats

A més de validar o anul·lar sancions, la sala de govern del TSJC, també fa mans i mànigues per cobrir les baixes als jutjats i convocar comissions de serveis per donar els reforços que calen en jutjats col·lapsats, sempre si el CGPJ hi dona el vistiplau. També rep la queixa de col·legis d’advocats sobre alguna disfunció en algun jutjat. Sempre hi ha algun cas on es demana a la sala de govern de l’alt tribunal que  recordi a un jutge nouvingut que el català és una llengua oficial, i d'aplicació als jutjats. Una darrera queixa va ser de la degana del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell que expressa la seva “preocupació” per “l’excessiu retard” que pateix un jutjat del partit judicial, el qual  assegura que “triga onze mesos a dictar mesures provisionals des que es presenta una demanda”.

Fa anys, l’Advocacia de Barcelona va encarregar un estudi sobre el funcionament dels jutjats que era demolidor. En el dia a dia, constatava que cap judici començava a l’hora prevista (com en l’actualitat) i que la majoria de les vistes es convocaven de dimarts a dijous.