Triar un bon nom per a un nadó és una elecció molt difícil de prendre. Ens ha d'agradar, però també ha de quedar bé amb els cognoms i que sigui bonic. Hi ha noms considerats lletjos o noms que generalment es consideren com els pitjors noms que li podem posar a un nadó atès que no tenen musicalitat a l'hora de ser pronunciats o perquè són massa llargs entre moltes altres raons. Tot i això, triar el nom adequat per a un nadó és bastant subjectiva, ja que sempre hem de tenir en compte el nostre gust. Aquests són alguns dels noms que generalment la gent tracta d'evitar:  

😨 Els noms de nena més curiosos i estranys en català, la guia definitiva

💰 Els noms catalans de nen i nena més pijos i de l'alta societat
 

Noms que és millor evitar

  • Anaclet: Malgrat que aquest va ser un nom molt utilitzat durant l'època dels primers cristians en honor al Papa Anaclet no és per a res un nom que agradi massa avui dia si tenim en compte que gairebé no s'utilitza. És un nom d'origen grec “Anakletos” el significat del qual és el d'«anomenat».
  • Gregòria: Nom d'origen grec que té el significat de «vigilant».
  • Rebeca: Significa «parany» en hebreu. Aquest significat prové de quan Jacob i Rebeca es van confabular per a obtenir d'Isaac la benedicció per a Jacob que era, en realitat, la benedicció que Isaac tenia reservada per a Esaú. La seva conducta va ser menyspreable.
  • Gertrudis: Nom d'origen germànic que prové de Gertrud, compost de ger (llança) i trut (fidel, valuós), el significat del qual llavors és de «llança fidel».
  • Marta: D'arrels hebrees, aquest nom porta la connotació d'«afligida».

També hi ha altres noms que és millor evitar si no vols tenir problemes a l'hora de registrar els teus fills al registre civil. I és que la llei ens deixa escollir el nom d'un nadó amb plena llibertat, tot i que existeixen algunes limitacions. En cas que hagis pensat un nom que sigui contrari a la dignitat de la persona o faci confusa la seva identificació, hauràs de buscar una alternativa. 

Noms prohibits a Catalunya

La norma estableix que el nom d'un nadó es pot escollir lliurement, però amb limitacions:

  • No es poden posar noms que siguin contraris a la dignitat de la persona ni els que en facin confusa la identificació
  • No s'admeten marques comercials o acrònims o sigles.
  • No es pot posar el nom que tingui un dels germans amb cognoms idèntics, tret de si és mort
  • No es poden posar més de dos noms simples o un de compost

Hi ha diversos noms estranys a Catalunya i que estan prohibits actualment. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents al 2021, a Catalunya hi ha 7 homes que es diuen Stalin i diverses persones més amb noms compostos com Stalin Andrés. A més, d'acord amb l'estadística de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Catalunya hi ha 4 persones que es diuen canuto.

L'Idescat també recull 5 dones que es diuen Princesa, 32 homes que es diuen Nadal i 7 que porten per nom Júpiter

Com canviar de nom

Les persones que vulguin canviar de nom hauran de fer-ho en el Registre Civil. Si una persona vol canviar-se de nom, haurà de tenir 16 anys o més i haurà de provar l'ús habitual del nom nou, a part de complir les altres exigències establertes per la llei. El canvi de nom també el poden sol·licitar els representants legals d'un menor d'edat.

Per demostrar l'ús habitual del nom que es vol tenir, s'han de presentar documents com carnets d'entitats, de biblioteca, correspondència o rebuts. A més, segons informa la Generalitat, també s'hauran de presentar dos testimonis majors d'edat que no cal que siguin familiars.