L’albergínia és una de les hortalisses d’aquest mes de juliol, així com un element importantíssim de la cultura gastronòmica mediterrània. Sí, als Països Catalans també: farcida, rostida, escalivada, fregida, arrebossada… Ens la mengem de totes les maneres possibles, però també l’anomenem de totes les maneres possibles. Seieu a La Gandula d’ElNacional.cat, que descobrirem unes 40 maneres diferents de dir albergínia en català.

✈️ 5 destinacions de viatge per als apassionats de la història i la cultura
 

De l'albergínia o aubergínia, el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) recull les següents variacions de forma: albargínia, albarginy, albergina, alberginya, aubergini, aubregínia, asbergínia, asberginya, bergínia, obergènia, obergínia, obregínia i albargenya. Dit això, l'Atles Lingüístic del Domini Català divideix el territori de dues maneres: segons les variants del segment al- i segons les variants del segment final -ínia.

Mapes lingüístics: com es diu albergínia

D'una banda, ens trobem que a albergínia es diu al Pallars, a la Franja o a gran part del País Valencià; aubergínia, a Ponent, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre o a gran part de Mallorca; ubergínia, a Comarques Gironines, a Menorca, a alguns municipis mallorquins o a gran part d'Eivissa; esbergínia, a gran part de la Catalunya Nord, al golf de Roses, al Maresme, a Barcelona o al nord del País Valencià; i berenxena, al sud del País Valencià o a alguna zona de la Franja. D'altra banda, el segment final -ínia és comú a la majoria de Catalunya, Mallorca i Menorca; el segment final -ina, a la Franja i al País Valencià; -ena, a alguna zona de la Franja i al sud del País Valencià; i -ènia, principalment a Eivissa. A continuació, uns mapes per il·lustrar.

 

Amb tot, pel que fa a la fonètica, el DCVB fa les següents indicacions: alβaɾʧínia (Carlet); alβaɾʤíɲ (Vinaròs); alβeɾʧíno (Tamarit); albeɾʧíɲa (València, Alcalà de X.); aɫβaɾġína (Cullera); aɫβaɾʤínɛ (Alcoi); aɫβaɾʧína (Gandia); alβeɾʤínia (Pl. de Castelló, Maestrat); azβəɾʒíniɛ (Granyena); əzβəɾʒíniɛ (Sta. Col. de Q.); əzβəɾʒíniə (Barc., Empordà); əwβəɾʒíni (Vendrell, Mall.); əwβəɾʒíniə (Berga, Montmaneu, Valls, Artà, Men.); awβəɾʒíniɛ (Granyena, Sta. Col. de Q.); awβeɾʤíniɛ (Urgell); awβeɾʤínia, awβeɾʤíɲa (Tortosa); əwβəɾʒínia (Solsona); əwβɾəʒíniə, uβɾəʒíniə (Ciutadella); bəɾʒíniə (Llofriu); uβəɾʒέniə (Eivissa); uβəɾʒíniə (Migjorn-Gran.); alβaɾʤéɲa (Elx).

D'albergínia aubergínia

Per la seva banda, el Termcat afegeix les següents formes: albargina, albarginya, albarzínia, arbasínia, asbacínia, asbarzínia, asbazínia, asbergini, aubergínia, auberginya, balginya, bargina, bargínia, barginja, barzínia, basínia, basinió, bassínia, esbergínia, ubergènia, ubergínia, ubregínia i verginya. Així doncs, surten gairebé 40 maneres diferents de dir albergínia en català. Heus aquí una llista de 37 formes:

 1. Albargenya
 2. Albargina
 3. Albargínia
 4. Albarginy
 5. Albarginya
 6. Albarzínia
 7. Albergina
 8. Albergínia
 9. Alberginya
 10. Arbasínia
 11. Asbacínia
 12. Asbarzínia
 13. Asbazínia
 14. Asbergini
 15. Asbergínia
 16. Asberginya
 17. Aubergini
 18. Aubergínia
 19. Auberginya
 20. Aubregínia
 21. Balginya
 22. Bargina
 23. Bargínia
 24. Barginja
 25. Barzínia
 26. Basínia
 27. Basinió
 28. Bassínia
 29. Bergínia
 30. Esbergínia
 31. Obergènia
 32. Obergínia
 33. Obregínia
 34. Ubergènia
 35. Ubergínia
 36. Ubregínia
 37. Verginya

Per qui no ho sàpiga, la paraula albergínia prové de l'àrab al-bādinjāna. També és interessant explicar per què de vegades es perd la lletra L, com en els casos d'aubergínia i obergènia. El cas és que aquesta lletra que està a final de síl·laba és molt sensible i molt dèbil, de manera que sovint passa a la lletra U perquè són sons molt pròxims. De fet, aquesta u també és dèbil i moltes vegades desapareix també a final de síl·laba. Però què passa amb formes com asbergínia o esbergínia? Aquí el que hi ha és una falsa segmentació de l'article salat. És a dir, que s'interpreta que l'al d'albergínia és un article i se sala cap a asbergínia o esbergínia. Sigui com sigui, vosaltres com dieu albergínia? En sabeu alguna forma més? 

 

Imatge principal: albergínies boniques, una varietat de l'Empordà / Wikimedia Commons