El Barça està d’acord amb el partit als Estats Units. Aquesta és la posició que s’entén de la compareixença de Josep Vives, portaveu del club, després de la primera reunió de la temporada de la junta directiva. “El Barça és partidari de jugar un partit en un mercat estratègic”, ha valorat.

“La Lliga ha parlat amb nosaltres sobre aquesta possibilitat”, ha confirmat Vives sobre possible Girona-Barça a Miami. “Però tot això encara està en les beceroles”, afegeix.

El partit encara “no està fixat de manera oficial”, tot i que també s’ha parlat amb la Lliga: “El Barça ha parlat amb la Lliga i no hi ha res tancat”. Una valoració que Vives assegura que han traslladat al vestidor i els han comentat tot el que han dit per part de la Lliga.

Sense conflictes amb ningú

A tot això, el portaveu blaugrana comenta que quan surti la comunicació oficial “s’hauran de tenir en compte molts factors”, però per sobre de tot “hi ha d’haver l’interès dels jugadors i dels socis”.

Sobre la possibilitat que els jugadors al final puguin posicionar-se en contra del partit als Estats Units, Vives no s’ho ha volgut ni plantejar. El portaveu explica que és una hipòtesi i encara no hi ha res en ferm.

Però tot i això, la posició del club en aquest sentit també és clara: “Volem evitar que hi hagi un conflicte i al final sempre es troben solucions”. Amb els jugadors no es vol obrir un nou front en contra i afegeixen que “al vestidor tenim persones que parlen i també escolten”. “Els jugadors estan en una posició de comprendre i escoltar, i no es hem trobat en una situació que els jugadors es neguin en rodó”, ha seguit dient Vives.

Beneficis per a tots

En la seva postura per defensar aquesta internacionalització de la Lliga, el portaveu blaugrana assegura que “és una acció que va en benefici del conjunt de la Lliga”. Una opció real perquè “el club ho contempla d’una manera oberta”.

I serien beneficis per a tothom: “Estem parlant de drets de televisió, patrocinis i que es pugui enriquir més la Lliga”. Una valoració que va més enllà de futbol i que el Barça també veu beneficiós en un mercat estratègic per al club.