L'ENQUESTA Aproves la supressió del castellà com a llengua vehicular?