Tal dia com avui de l’any 1796, fa 227 anys, a Sabadell, naixia Pere Turull i Sallent, que en el decurs de la seva vida es convertiria en un exitós empresari i en el paradigma del fabricant català. Turull es va iniciar com a comerciant de matèria primera destinada a la indústria tèxtil. Comprava llana i cotó en brut als productors de les regions espanyoles d’Andalusia i d’Extremadura, ho importava a Catalunya i ho venia als fabricants tèxtils. Turull va esdevenir un dels principals proveïdors de la indústria tèxtil catalana, i, per tant, un dels principals clients dels productors agraris, que el van rebatejar amb el sobrenom de “el Rico Catalán”.

La seva extraordinària visió i la gran experiència adquirida durant aquells primers anys d’intermediació, li van permetre posar en pràctica un sistema molt arriscat, però també molt rendible si es complien les expectatives creades. Turull comprava tota una collita abans de la sembra, a un preu pactat que era sensiblement més baix que el del producte posat a mercat en condicions normals.  Generalment, el productor agrari acceptava, per què passes el que passés que podia malmetre la collita (males condicions meteorològiques, malalties pròpies de les plantes, increment dels salaris), s’assegurava uns ingressos.

D’altra banda, si la collita era molt generosa, el productor agrari deixava de percebre una part dels ingressos d’aquella campanya, i aquí és on es materialitzava el benefici immediat de Turull. Generalment, aconseguia grans partides de matèria primera a preus sense competència (molt inferiors a la que arribava d’Amèrica), que li van generar grans beneficis. Poc després, es va convertir en un dels principals compradors de la llana que produïen els ramats de les oligarquies cortesanes castellanes. Animat pel seu èxit empresarial, va crear la seva pròpia fàbrica tèxtil, que va anomenar Vapor Turull (1849) i que va emplaçar al carrer de la Creueta de Sabadell.