Tal dia com avui de l’any 1431, fa 591 anys, a Barcelona, moria Violant de Bar, que havia estat comtessa consort de Barcelona i reina consort d’Aragó, de València i de Sardenya; pel seu matrimoni amb el comte-rei Joan I (1380-1396). Violant, nascuda el 1365 al ducat de Lorena (un estat independent situat entre el nord-est del regne de França, i el conglomerat de principats sobirans del Sacre Imperi Romanogermànic); havia estat la segona esposa de Joan I, després de la prematura i inesperada mort de Mata d’Armanyac (1378).  Malgrat la seva joventut (només tenia quinze anys quan va arribar a Catalunya); de seguida va influir en aspectes tan importants com la política exterior de la cancelleria barcelonina.

Per la seva inclinació profrancesa; de seguida, també, es va guanyar l’enemistat del seu sogre, el comte-rei Pere III (que regnaria fins el 1387, set anys després del matrimoni de Joan i Violant), i del poderós estament mercantil de Barcelona i de València; que sempre havien vist els francesos com el seu principal rival pel domini de la Mediterrània occidental; i que tenien més interès a orientar la política catalana cap a Castella per a tenir lliure accés a les noves vies atlàntiques. Durant el seu regnat (1387-1396) es va viure una autèntica guerra civil cortesana entre els seus partidaris i els seus detractors, amb el comte-rei Joan situat en una difícil posició de pacificació i arbitratge que mai va aconseguir.

No obstant això, Violant passaria a la història com la comtessa-reina que va elevar la cort de Barcelona a la categoria de les grans corts europees de l’època. Va protegir i va acollir escriptors, músics, i pintors; i Barcelona es va convertir en un dels grans centres culturals del continent. I va promoure l’ús del català com a llengua de cultura. També va mantenir correspondència amb les grans figures culturals de l’època, amb llargues i complexes missives que revelaven la seva talla intel·lectual. Va tenir set fills, però només una, també Violant (1384-1442), la sobreviuria. Violant filla seria apartada de la successió de la corona per la seva condició de gènere; però es casaria amb un Anjou i es convertiria en una figura cabdal de la primera etapa de la història moderna de França.

Imatge principal: Representació moderna de Violant de Bar. Font: Pinterest.