Tal dia com avui de l’any 1562, fa 457 anys, un terratrèmol destruïa totalment l’assentament colombí de Concepció de La Vega, situat a la part nord-oriental de l’illa de la Hispaniola (actual República Dominicana), que havia estat la primera fàbrica europea de sucre, de terrissa, d’armes, de moneda i de foneria d’or al continent americà. La Vega havia estat fundada l’any 1494, en el decurs del segon viatge colombí —format, en bona part, per catalans i valencians—, sobre un indret estratègic situat a trenta quilòmetres de la costa. I el seu primer batlle havia estat el comerciant tarragoní d’origen jueu-convers Miquel de Ballester; amic personal dels Colom.

També sobre aquell indret es va crear el Fort de la Concepció —la primera instal·lació militar estable construïda pels europeus al continent americà—; i el seu primer governador va ser el valencià d’origen judeo-convers Antoni de Torres, amic personal —i molt probablement també empleat— del banquer valencià d’origen judeo-convers Lluís de Santàngel, financer del primer viatge colombí. El bastiment de l’assentament i de la fortificació serien, principalment, obra de la tripulació del Marigalant, un dels vaixells de la flota del segon viatge colombí. Aquella nau estava tripulada, exclusivament, per catalans i valencians; i la figura militar més destacada d’aquella expedició era el capità empordanès Pere de Margarit. 

Seria precisament Miquel de Ballester el qui, en aquell indret, crearia el primer “trepig” (explotació de conreu i extracció de sucre) de la història americana. La tècnica del trepig era utilitzada a la comarca valenciana de la Safor i, segons les fonts, Ballester la coneixia per la seva relació comercial amb els Borgia, productors de sucre a les seves finques de Gandia (País Valencià). També, en aquell indret, es crearia la primera foneria d’or de la història americana. Segons les fonts, l’expedició colombina va trobar or en les aigües del riu Verd o Camú. En aquella foneria, l’or es rentava, es fonia i es transformava en monedes (per al comerç local) o en lingots que s’enviaven a la metròpoli.

Després d’aquell terratrèmol, ni l’assentament ni la fortificació van ser reconstruïts, i la població i les infraestructures fabrils es van traslladar uns deu quilòmetres riu avall. Segons les fonts, trenta anys després del terratrèmol, La Vega (anomenada llavors Vega Vella) havia passat de tres mil habitants a poc més de cent, i de ser un assentament ordenat urbanísticament i amb un elevat nivell de vida, a ser un simple poblat de cabanes disperses ocupades per famílies molt humils. Tres segles i mig més tard, la nova ciutat de La Vega (fundada el 1563) acolliria el naixement de Joan Bosch Gaviño (1909), fill del tortosí Joan Bosch Subirats i 43è president de la República Dominicana.