Tal dia com avui de l’any 1939, fa 81 anys, la premsa de l’època (La Vanguardia Española, edició del 14/03/1939) publicava que Miguel Mateu Pla, alcalde franquista de Barcelona, havia rebut un telegrama enviat per Eberhard von Stohrer, ambaixador del règim nazi a Madrid, informant-lo que l’organització Winterhilfswerk (Auxili Social alemany) havia iniciat ―des d’Alemanya― la tramesa de sis camions de la marca Henschel, model quatre tones i mitja, amb destinació a la capital catalana.

Segons la mateixa premsa, aquell telegrama deia: “Tengo gran placer comunicarle que «Auxilio Social» alemán pone a disposición Barcelona seis camiones «Henschel» 4 toneladas y media. Camiones salen para esa en primer buque destinado Barcelona. Salúdale afectuosamente Von Stohrer, Embajador; de Alemania”. I Mateu responia: “Doy a V. E. las más expresivas gracias que ruego transmita a Auxilio Social Alemán por tan importante aportación y auxilio a ciudad Barcelona. Salúdale afectuosamente”.

No obstant això, aquells camions, lluny de ser utilitzats per a l’abastiment o per a la neteja i reconstrucció de la ciutat, van ser principalment emprats en tasques policials politicorepressives del règim franquista. Altres fonts revelen que, des del 1935, Henschel produïa exclusivament vehicles de guerra, i que la complicitat d’aquesta indústria amb el règim nazi havia estat tan estreta que, conclosa la II Guerra Mundial (1939-1945), els governs aliats li van prohibir fabricar i vendre camions fins al 1950.

Els Henschel que van arribar a Barcelona estaven pensats per al transport de tropes, fins i tot a través de camins de difícil trànsit. A Barcelona van ser utilitzats per al transport de presos polítics republicans entre els diversos presidis del règim a Catalunya, i entre aquests presidis i els camps d’execució. Un camió d’aquesta marca seria el que a Tarragona ―l’octubre de 1939―, faria el transport de 771 presos polítics republicans entre el presidi de Pilats i la tàpia del cementiri de la ciutat, a la muntanya de l’Oliva.