Tal dia com avui de l’any 1907, fa 112 anys, apareixia el primer número de la publicació feminista i en llengua catalana Feminal dirigida per la periodista, escriptora i publicista Carme Karr i editada per l’activista cultural Francesc Matheu. Feminal, editada a Barcelona, es presentaria com un suplement de la històrica revista setmanal Il·lustració Catalana —en la seva segona etapa (1903-1917)—, que havia estat pionera de la premsa no diària en català (1880). Feminal seria la primera publicació feminista de la història de Catalunya i de la península Ibèrica. En el decurs dels seus deu anys d’existència (1907-1917), publicaria un total de 128 edicions mensuals i es convertiria en un referent de primer ordre del llavors iniciàtic moviment feminista català.

A diferència del moviment feminista anglès, Karr s’havia fixat l’objectiu d’adaptar les reivindicacions de la dona a la realitat social de la Catalunya de l’època. L’editorial d’aquell primer número que va signar la mateixa Karr diria que “Sembla que convé feminisarla [la dona], elevant son intelecte (...) perquè esdevingui la vera companya somniada de l'home estudiós y emprenedor. (...) Creyem arribada l'hora d'encaminar dreturerament l'intelecte de la nostra dòna. Volem que per cultivar son esperit no hi calgui beure forçosament en fonts llunyanes. (...) D'aquells paíssos avansats d'ahont ens arriban alenades de feminisme, no'n podem rèbreho tot; cal ferne una selecció que s'avingui ab lo qu'es ara Catalunya, y aquesta selecció té d'esser feta paulatinament”.

L’èxit de Feminal radicaria en el fet que no tan sols publicava peces relacionades amb la problemàtica i les reivindicacions de les dones catalanes de l’època, sinó que també practicaria un periodisme total, incorporant articles informatius i reportatges artístics, culturals, científics, socials i d’actualitat. Per exemple, destinaria un espai considerable a la Setmana Tràgica (1909) que il·lustraria amb una portada impactant; comentaria a bastament l’arribada de la primera “màquina de volar” a Catalunya (1909); o divulgaria coneixements bàsics d’assistència i suport a les víctimes de la riuada de Sant Miquel, a Barcelona (1913). Acabaria clausurada (1917) a causa de l’onada anticatalanista desfermada pel Govern espanyol que penalitzava totes les publicacions progressistes.