Tal dia com avui de l'any 1837, fa 180 anys, el govern liberal espanyol presidit pel general Espartero promulgava la definitiva llei d'abolició dels senyorius territorials, encara plenament vigents a l'Espanya de principis del segle XIX. Aquella llei pretenia impulsar una reforma agrària -un repartiment de la propietat de la terra- que beneficiés la immensa massa jornalera rural. La llei s’inspirava en l’experiència europea de repartiment de la terra. En efecte, l’excedent de producció agrària que havia provocat, posat als mercats, havia impulsat la mercantilització i la industrialització de l'economia.

A Catalunya, la llei d'abolició dels senyorius va tenir un efecte més jurídic que pràctic. Els grans latifundis que dominaven el paisatge agrari de la meitat sud peninsular eren inexistents a Catalunya.  La Revolució dels Remences de finals de la centúria del 1400 havia tingut els efectes d'una reforma agrària que es consolidaria durant els tres segles següents. La mercantilització de l'economia catalana a les centúries del 1500, del 1600 i del 1700 i la revolució industrial de la centúria del 1800 eren la conseqüència d'un procés que tenia l’origen en l'aparició d'una classe pagesa propietària, relativament rica i molt nombrosa, que tenia el domini de l'aparell agrari del país.

A Catalunya, la llei va significar la fi dels drets tributaris que conservaven famílies nobiliàries i congregacions religioses sobre els rendiments de finques que,   segles enrere, havien venut als pagesos, amb la reserva del cobrament d'una part de la collita. Però a la meitat sud peninsular, la llei d'Espartero no va servir perquè la propietat de la terra canviés de mans. Els latifundistes van perdre els privilegis senyorials, com el que impedia que les seves propietats fossin embargades per incompliment de deutes; ara bé, com que eren els únics que tenien disposició econòmica, van aconseguir recomprar a preus molt baixos i actualitzar i perpetuar el domini sobre la terra.  

 

Imatge principal: Mapa de la distribució de la propietat de la terra a Espanya al segle XIX / Font: Xtec