Tal dia com avui, fa 197 anys, naixia a Figueres (Alt Empordà) Narcís Monturiol i Estarriol. Home polifacètic dotat d'una explosiva genialitat, va estudiar Medicina i Dret, però va excel·lir en la ciència. És conegut per ser l'inventor de l'Ictineo, la primera nau submarina de la història, tripulada i autopropulsada. L'any 1859 –trenta anys abans que el submarí militar de Peral– va fer el seu primer viatge en aigües del port de Barcelona. I la nau va estar submergida durant més de dues hores. Un projecte que no va reeixir a causa de les dificultats financeres dels promotors.

Aquesta no va ser l'única faceta que el va fer conegut. Monturiol era fill d'una família menestral. I tenia una forta consciència de classe. En aquell temps de bullangues, avalots i revolucions obreres, va impulsar i dirigir, a Barcelona, diaris i revistes de difusió de l'ideari republicà, federal i catalanista. També va ser un pioner del feminisme, del pacifisme i del socialisme. Sempre des d'una perspectiva educativa i divulgativa. Va tenir una participació activa en la política, i va ser diputat a les Corts espanyoles.

Però allà on és més desconegut és en la seva faceta de promotor i difusor del projecte Icària. Any 1846. Al Poble Nou de Barcelona es va crear una comunitat que practicava el socialisme utòpic. Un reducte format per un grup de famílies que havia renunciat a la propietat, a la moneda i al comerç; i que invertia els beneficis del treball sobre la pròpia comunitat. Aquella experiència va desaparèixer en pocs anys. Però el pla Cerdà, del 1860, va voler tenir un record per a aquells utòpics i li va posar Avinguda d'Icària al camí que la unia amb Barcelona. L'altra aportació de Monturiol.