Tal dia com avui, fa 787 anys, Jaume I -monarca de la confederació catalano-aragonesa- entrava a Palma i culminava la conquesta de Mallorca. Aquell dia feia 81 anys que el seu besavi Ramon Berenguer IV havia entrat a Tortosa, completant la conquesta de les terres del sud del Principat. En aquells 81 anys la política catalana havia variat considerablement el focus expansiu. S'havia abandonat el projecte occità -que després de la derrota de Muret (1213) havia quedat en l'òrbita francesa- i els esforços es dirigien cap al sud i cap al mar. La conquesta de les Mallorques va ser el primer pas d'una expansió mediterrània que culminaria amb la de Sardenya, Sicília, Atenes i Nàpols.

Hi ha, però, un fet decisiu que diferencia la conquesta mallorquina de la resta. Les Mallorques van ser incorporades a l'edifici polític, social i cultural català seguint el model expansiu peninsular. Mallorca -a diferència de Sardenya o Sicília- estava a l'altra banda de la ratlla que separava els dos mons medievals: el cristià i l'islàmic. El xoc de civilitzacions. Els seus elements dirigents van ser confiscats i expulsats. I les seves xarxes clientelars -les classes subordinades- van ser obligades a seguir-los. Mallorca va quedar pràcticament buida, amb la presència testimonial d'una petita comunitat jueva que havia arribat a l'illa segles abans -durant la dominació romana oriental-.

L'empresa conqueridora va ser, exclusivament, iniciativa dels estaments de poder catalans. Els estaments aragonesos -partidaris de centrar l'esforç en la conquesta valenciana- es van desentendre de l'empresa. L'ideòleg del projecte va ser el comerciant i navegant tarragoní Pere Martell. Mallorca va ser completament repoblada amb catalans procedents del Rosselló, de l'Empordà i del Camp de Tarragona. L'origen del dialecte salat de les Illes. Tant les noves classes dirigents com les classes populars tenien una llengua i una cultura inequívocament catalanes que, el 1229, ja estaven plenament formades i consolidades. I les seves lleis i les seves institucions va ser creades seguint el model matriu català.