Tal dia com avui de l’any 1383, fa 640 anys, es col·locava la darrera clau de volta del sostre de la basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona. Aquella obra, iniciada 54 anys abans (1329), havia estat sufragada exclusivament per les classes populars del barri de la Ribera. La documentació de l’època revela que s’hi va implicar tota la societat del barri. Els poderosos mercaders, enriquits amb el comerç marítim, però d’extracció plebea, hi van col·laborar aportant importants quantitats de diners. I els més humils hi van contribuir amb el seu propi treball. En aquest sentit, destacaria la contribució dels macips de costa (els estibadors portuaris), que van transportar a l'esquena les pedres per a construir l’edifici.

La basílica de Santa Maria del Mar es va edificar sobre un anterior temple cristià de finals de l’època imperial romana (segles IV i V) i reformat, posteriorment, en temps dels comtes carolingis (segle IX). Fins a la construcció de la segona anella de muralles de Barcelona (segles XIII a XV), el temple primigeni va ser a extramurs, en un paratge que, segons les darreres investigacions arqueològiques, hauria estat l’amfiteatre romà. Per aquest motiu, en alguns documents primigenis de l’època carolíngia, quan s’esmenta aquest paratge, se l’anomena Santa Maria de les Arenes. No obstant això, quan es conclouen les obres de la basílica de Santa Maria del Mar, el barri de la Ribera ja estava protegit per la muralla medieval.

La basílica de Santa Maria del Mar té la particularitat —des que es va projectar la construcció de l’actual temple (principis del segle XIV)— que l’obra i l’edifici resultant serien, sempre, propietat dels feligresos. Això explicaria la implicació de la societat del barri en la seva construcció i en la seva conservació en el decurs dels seus sis segles llargs d’història. I explicaria, també, l’existència de dos grans temples que marcaven la divisòria de les classes socials urbanes de la Barcelona medieval. Mentre que la Catedral va ser el temple de la reialesa i la noblesa, Santa Maria del Mar ho va ser de les classes plebees (mercaders rics, mestres, oficials i aprenents dels gremis, macips de costa, jornalers d’oficis diversos i, fins i tot, esclaus).