Tal dia com avui de l’any 1553, fa 470 anys, el rector Joan Baptista de la Roca inaugurava el primer curs acadèmic de l'acabada de fundar Universitat de San Marcos, a Lima (llavors Virregnat del Perú), que seria el primer centre d’estudis superiors de la història del continent americà. La Universitat de San Marcos havia estat creada per decret del rei hispànic Felip II el 12 de maig de 1551 com a Real Universidad de la Ciudad de los Reyes (el nom de Lima en aquells moments) i havia estat emplaçada a l’edifici de la basílica de Santo Domingo (actual seu del Parlament de la República), al centre de la zona intramurs de la ciutat colonial.

Les fonts que es coneixen no revelen, amb exactitud, el lloc i data de naixement de Joan Baptista, però seria, amb tota probabilitat, Barcelona o València, i a principis del segle XVI. En canvi, el que sí que és segur és que la nissaga De la Roca (originàriament Della Rocca) procedien de l’exili cors a Catalunya després que Alfons el Magnànim hagués abandonat els lleials a l’administració catalana a la seva sort (1433). Els Della Rocca, els Istria i els Bonapart (amb tota probabilitat avantpassats de Napoleó) havien estat governadors de la cancelleria de Barcelona a cavall dels segles XIV i XV i s’havien exiliat després de l’ocupació genovesa de l’illa de Còrsega.

Inicialment, la Universitat de San Marcos va ser destinada a la formació del clergat colonial, que li va ser encomanada la missió d’evangelitzar la població autòctona. Posteriorment, la seu universitària es traslladaria a la Casona de San Marcos, a l’extrem sud de la zona intramurs de la ciutat colonial; a la vegada que es produiria una progressiva secularització per donar cabuda als fills de les classes colonials, corpus artífex de la independència del Perú el 1821. De la Roca, primer rector de la primera universitat americana, és un clar exponent de la participació catalano-valenciana en l'empresa americana, també en el camp cultural i acadèmic.