Unió de Pagesos ha presentat aquest dimecres al·legacions al projecte Agroparc Penedès, que pretén “condicionar el plantejament territorial i la productivitat” de 220 hectàrees de terreny entre els termes de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) “als interessos privats del Grup Ametller”, el seu principal impulsor. A través d’un comunicat, el sindicat ha demanat que es replantegi la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit del Pla parcial urbanístic de Can Juncoses i les finques confrontants per a la implantació d’Agroparc; ja que denuncia que incompleix diversos aspectes inclosos en la Llei d’espais agraris.

De fet, Unió de Pagesos demana reformular el projecte en tots aquells aspectes que recauen sobre sòl agrari, un aspecte que consideren que “no és menor”, ja que el 90% de la superfície del projecte està projectada sobre sòl no urbanitzable. Es tracta d’un tipus de sòl que, segons el  Pla Territorial Metropolità, s’identifica com a espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari i com a espai de protecció especial de la vinya. El sindicat alerta que l’elevada concentració d’usos i elements que es preveuen instal·lar vinculats al pla comportarà una important pressió sobre espais d’interès que “difícilment podran ser preservats”. Assegura que també se’n compromet la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als espais agraris.

És per aquest motiu que el sindicat demana que la proposta del parc doni resposta als articles 9,10,11 i 12 de la Llei 3/2019 referent a l’anàlisi de les afectacions agràries; que recullen, entre d’altres aspectes, que les figures de planejament territorial i urbanístic que afecten els espais agraris i els projectes d’obres que s’hi hagin de desplegar han d’incorporar en les memòries corresponents una anàlisi d’afectacions agràries que avaluï les afectacions sobre els espais agraris. Una obligació que “el projecte presentat omet completament”.

Per altra banda, des del punt de vista de la missió del projecte, i tal com recull la proposta de modificació, se l’equipara amb el Parc Agrari de Sabadell i el Parc Agrari del Baix Llobregat, situats a escassa distància, de manera que pugui conformar una xarxa de parcs agroalimentaris amb els altres dos. Unió de Pagesos discrepa d’aquesta proposta, ja que considera que l’Agroparc en cap cas es pot equiparar als dos altres parcs agraris, ja que la naturalesa de la creació dels mateixos ha estat molt diferent tal com passa també amb els seus objectius i motivacions. Així, el sindicat subratlla que l’Agroparc té naturalesa privada, i és una única empresa que impulsa, en un espai concret, tot un seguit d’activitats. En canvi, la figura de parc agrari és de naturalesa pública amb la complicitat de la pagesia per potenciar el teixit productiu de les diferents activitats agràries que s’hi desenvolupen i el seu espai agrari alhora que funcionen com a element de suport i de protecció als agricultors.