Catalunya és el territori on més diners s'han gastat els turistes estrangers d'arreu d'Espanya. Concretament, un total de 8.187 milions d'euros en el primer semestre de 2017, fet que suposa un augment del 14,8% respecte el mateix període del 2016.

De fet, la despesa a Catalunya representa un 22% del total de l'Estat. I això explica en part que el turisme estranger s'hagi deixat fins al juny la xifra rècord de 37.217 milions d'euros a Espanya, un 14,8% més, segons l'enquesta de despesa turística Egatur publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Un juny de creixement

La despesa total a Catalunya dels turistes estrangers s'ha enfilat al juny fins als 2.117 milions d'euros, cosa que suposa un fort creixement del 18,48% en relació amb el mateix mes de l'any passat. Alhora, la despesa mitjana diària de cada un dels turistes estrangers que van visitar Catalunya al juny s'ha situat en 189 euros, cosa que suposa un increment del 4,56% en relació amb l'any passat.

D'aquesta manera, la despesa mitjana per turista durant els 5,5 dies que va durar la seva estada al juny va ser de 1.043 euros, el 8,04%. Els 2.117 milions d'euros que van deixar els turistes estrangers a Catalunya suposen el 23,57% del total que van gastar a l'Estat. Catalunya només és superada per les Illes Balears, que encapçalen el rànquing per nivell de despesa turística al juny, amb el 23,7% del total. 

En el conjunt d'Espanya, els turistes estrangers van deixar 8.982 milions d'euros al juny, cosa que suposa un increment del 14,9% en relació amb el juny del 2016.  La despesa mitjana per turista se situa en 1.065 euros, amb un augment del 2,9%, i la despesa diària de mitjana va ser de 143 euros, el 4,9% més que fa un any. 

L'estada dels turistes

La durada mitjana del viatge dels turistes internacionals va ser de 7,5 dies en el conjunt de l'Estat espanyol, cosa que suposa un lleuger descens de 0,1 dies en relació amb l'any passat i sempre en el període del mes de juny. A Catalunya la mitjana d'estada dels turistes internacionals es va situar en 5,5 dies, amb un fort increment de 3,32 dies més que l'any passat. 

El principal país emissor amb relació al volum de despesa al juny va ser el Regne Unit, que absorbeix el 21,4% de la despesa total realitzada a l'Estat espanyol. Després dels britànics van els alemanys, que concentren el 15,6% de la despesa feta al juny, seguits dels països nòrdics, que aporten el 6% de la despesa feta a l'Estat espanyol. No hi ha dades sobre el rànquing de països emissors per autonomies. 

En els sis primers mesos, els britànics s'han mantingut com el principal país emissor en despesa, aportant el 20,3% de la despesa total, seguits pels alemanys amb el 14,4% de la despesa i els països nòrdics amb el 8,7%.