La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 33% a Rodalies per la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) per aquest divendres 18 d'octubre. A més, l'ordre de la Conselleria de Treball recollida per El Nacional, també estableix que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circularà al 50% en les hores punta i al 25% la resta de la jornada, igual que el Metro, l'autobús i el Tram de Barcelona.

El servei d'urgències i les unitats especials de la sanitat pública i privada mantindran el seu funcionament normal, i s'hauran de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i a criteri professional. 

Tot pacient haurà de tenir respectat el seu dret a ser atès, a nivell assistència, d'infermeria i hoteler, i en els centres d'assistència extrahospitalària, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre, amb el 25% de la plantilla mínim. Els serveis farmacèutics operaran amb el personal que presti serveis en els torns de guàrdia i nits, i les farmàcies de guàrdia mantindran el seu servei, i la resta de serveis sanitaris no detallats en aquests serveis mínims funcionaran com en un dia festiu.

Transport

Es mantindrà el servei habitual en el transport per a persones amb discapacitat i el transport escolar per accedir als centres d'infantil i primària que no tinguin mitjans de transport públic alternatius, així com el transport sanitari, que atendrà totes les urgències mèdiques, incloent tractaments oncològics , de diàlisi i proves urgents.

Les funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències tindran un 85% de dotació per a les trucades que s'hagin d'atendre sense demora.

El subministrament d'electricitat, gas i aigua potable repararà les avaries que no puguin demorar-se, i l'extinció d'incendis tindrà el mateix règim que un dia festiu, com a mínim.

Educació

Els centres docents públics i privats no universitaris i les llars d'infants comptaran amb una persona de l'equip directiu per centre de treball, en referència al titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de coordinació pedagògica del centre. A més d'aquesta persona, s'afegirà un docent per cada sis aules d'ensenyament Infantil i Primària; un professor per cada quatre aules en els centres d'educació especial, i un terç de la plantilla a les escoles bressol.

Per mantenir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries, es fixa que treballi un terç del personal. En els serveis assistencials de protecció social i d'atenció al risc social, el funcionament serà el d'un dia festiu, i en els de menors es mantindran els serveis habituals.

El personal de centres penitenciaris serà el d'un dia festiu, mentre que en els jutjats de guàrdia treballaran tots els efectius; al Tribunal Superior de Justícia hi haurà un funcionari administratiu a cada sala i un auxiliar per a la Contenciosa i un altre per a la Civil, igual que en les audiències provincials.