La petroliera espanyola Repsol va obtenir el 2017 un benefici net de 2.121 milions d'euros, un 22,2 % més que el 2016 i el més gran dels últims sis anys, ha comunicat avui l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Repsol ha explicat que la companyia va aprofitar el 2017 la lleu recuperació dels preus del cru i del gas a partir de juny.

El benefici net ajustat, que mesura l'evolució dels negocis, es va situar en 2.405 milions, un 25,1 % més que en 2016 i també el més gran obtingut en els últims sis anys, mentre que el benefici brut d'explotació (ebitda) va ser de 6.723 milions d'euros, un 29 % superior al de l'any anterior i el més gran dels últims cinc anys.

La companyia va tancar l'exercici amb una producció mitjana de 695.000 barrils equivalents de petroli al dia, la producció més gran des de 2011 i un 0,7 % més que el 2016.

Per àrees de negoci, l'activitat d'"upstream" (exploració i producció) va aconseguir un benefici net ajustat de 632 milions d'euros, que suposa un augment de 580 milions d'euros respecte als 52 milions que es va obtenir el 2016, la qual cosa suposa multiplicar per dotze el resultat de l'any anterior.

En l'àrea de "downstream" (refinament i comercialització), el benefici net ajustat va ascendir a 1.877 milions d'euros, una cosa inferior al de 2016 (un 0,3 % menys), en què es va situar en 1.883 milions.

Reducció del deute

El deute net de Repsol es va reduir el 2017 un 23 %, fins als 6.267 milions d'euros.

L'execució del programa de sinergies i eficiències va generar el 2017 prop de 2.400 milions d'euros d'estalvi, amb la qual cosa Repsol va batre les expectatives i va superar un any abans del previst l'objectiu que s'havia fixat per a 2018 en el Pla Estratègic, que era de 2.100 milions d'euros.