El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha elaborat un informe sobre el model productiu i la productivitat a Catalunya, i ha realitzat 18 recomanacions tant en el factor del treball com en el del capital, entre les quals destaca el desenvolupament més ràpid de les mesures del Pacte Nacional per la Indústria.

Durant la presentació de l'informe aquest dilluns, la secretària d'Economia de la Conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que l'augment de la productivitat és "un dels principals desafiaments de les economies avançades" i ha defensat que l'informe fa una radiografia clara i precisa de l'evolució de la productivitat en els últims 17 anys a Catalunya. Mas ha lamentat la xifra "no del tot positiva" de la progressió de la productivitat a Catalunya del 2001 al 2018, de 0,3 punts, que es troba per sota de les economies europees, o la dels Estats Units, de 0,6. Alhora, però, ha celebrat que al llarg del període de recuperació la xifra catalana està un punt per sobre de les de les economies avançades, tot i que ha demanat no caure en la complaença, "ja que s'està alentint".

La tecnologia i l'R+D, factors clau

Sobre aquesta desacceleració en el creixement de la productivitat, Mas ha exposat diverses visions sobre les raons que l'estarien provocant, i ha destacat que el cas de Catalunya coincidiria amb la visió "més optimista", que indica que hi ha un desajust entre la innovació i la seva difusió, ja que les noves tecnologies estan necessitant temps per filtrar-se en l'economia. "La productivitat depèn de l'adopció de les tecnologies. No es tracta només d'inventar la roda sinó de fer-la girar", ha afirmat la secretària d'Economia, que ha explicat que a Catalunya la despesa en R + D és de l'1,5% del PIB, mentre que a Europa aquesta xifra ascendeix al 2%.

Ha apuntat també que hi ha una bretxa "molt rellevant" en la difusió de les innovacions, ha qualificat d'excessives les diferències entre les empreses líders en productivitat i les que menys desenvolupades estan i ha destacat que això és indicatiu que hi ha oportunitat per millorar, i que les líders han de ser un mirall per a la resta del teixit empresarial.

En les conclusions de l'informe, el Ctesc proposa mesures en relació amb el factor laboral, com l'adequació dels salaris a l'increment de la productivitat; la millora de l'estabilitat de l'ocupació; l'increment de la formació dels treballadors i directius per adequar-les a les necessitats del sistema productiu; la millora de les condicions de salut i seguretat en el treball, i el foment de la retenció i captació de talent.

En l'àmbit de l'empresa, aquesta anàlisi recomana reforçar l'emprenedoria lligada a projectes empresarials d'alt valor afegit; invertir en actius productius intangibles i actius immobilitzats materials; avançar en els models de col·laboració empresarial i potenciar les economies d'escala; potenciar polítiques per millorar la dimensió mitjana empresarial; incrementar la inversió pública i privada en infraestructures, i introduir mesures de política energètica que augmentin l'eficiència.

A més, l'estudi suggereix millores en les infraestructures de mobilitat, com disminuir la congestió a la xarxa viària en grans ciutats i polígons industrials; augmentar la inversió en innovació logística que permeti un millor aprofitament de les infraestructures, i millorar la mobilitat en els polígons industrials i incorporar a la planificació urbanística.