Les patronals espanyoles de l'automoció han celebrat la millora de les matriculacions del mes d'agost, un 9,1%, tot i que en el detall també avisen que les dades continuen sent molt pitjors que abans de la pandèmia i els esculls com la crisi dels microxips o la falta de matèries primeres ho accentuen.

En el cas de Catalunya, la patronal Fecavem argumenta un problema afegit a tota la situació. Així doncs, el mercat espanyol de turismes ha experimentat una milloria del 9,1%, que Fecavem atribueix a la matriculació de vehicles de flota d’empresa. Però aquest indicador no afecta per igual als diferents territoris i es beneficien especialment aquells on es matriculen les flotes.

Pel que respecta al nostre territori, a Catalunya ja no es matriculen des de fa ja uns anys flotes i consegüentment, les matriculacions del mes d’agost han baixat un -1,1%. És un mes on hem de considerar que les dades del conjunt de l'Estat no ens han de servir de referència i el principal exponent d’aquesta realitat és que la matriculació de vehicles d’empresa ha pujat un 23% i a Catalunya han baixat un -7,6%.

On rau l'explicació? Segons Fecavem, a una tendència que es repeteix des de l'entrada en vigor de l'impost sobre les emissions que ha deslocalitzat a moltes gestors de flotes: "Ens trobem que el pes de les matriculacions a Catalunya han perdut pes específic del 15,7% del 2014 al 12,2% del 2022", argumenta el seu portaveu, Joan Blancafort. Així doncs, Catalunya rep una important sotragada en la comparativa territorial. Les dades són eloqüents: a la Comunitat Autònoma de Madrid puja més, concretament un 28,3%. Per això, el món de l'automoció catalana fa una alerta: "Cal que el Govern analitzi amb deteniment la desviació de matriculacions i valori l’impacte que té per a l'economia".

Pel que respecta a nivell europeu i espanyol, el sector de l’automoció continua amb un escenari de crisi iniciat per la manca de microxips agreujat per l’escenari internacional que perjudica a l’activitat econòmica en general i més concretament al comerç de vehicles, que han frenat en sec el mercat. Estem vivint un canvi de dinàmica sense precedents que afecta a tota la cadena de valor del sector

Quines són les principals dades de matriculacions a Catalunya?

Més enllà dels turismes, els vehicles de dues rodes baixen un 4,9% i furgonetes i furgons, un 5,1% aquest mes d’agost. El número de matriculacions mensual posa de manifest que és el mes amb menor activitat comercial. En els vuit primers mesos de l’any, les matriculacions de turismes baixen un 10,7%, els vehicles de dues rodes pugen un 7,7% i furgonetes i furgons baixen un 35,2%. Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya baixen un 1,1% i 6.189 unitats matriculades.

Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -4,9%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 69,83%, el registres més baix dels darrers 20 mesos. Girona puja un 10,1%, a Lleida el percentatge interaanual és del 0% i Tarragona puja un 12,9%.