L’Obra Social ”la Caixa” va dedicar 19,7 milions d'euros per impulsar, durant el 2017, 839 projectes socials arreu de l’Estat espanyol amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de persones en situació o risc de vulnerabilitat. Les accions socials van arribar a més de 264.000 beneficiaris a través de les convocatòries en què s’estructura el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials: promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; habitatges per a la inclusió social; inserció sociolaboral; interculturalitat i acció social; i acció social en l’àmbit rural.

El President de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat que “el progrés i el benestar social només són possibles si treballem amb una idea clara d’igualtat social. D’aquí, la importància de les entitats que, cada any, aposten per desenvolupar projectes d’excel·lència, creatius i eficaços en la millora de la qualitat de vida i el benestar de les.” Els ajuts oferts per les diferents convocatòries de 2017 han beneficiat directament a persones amb discapacitat, situació de dependència o malaltia; a persones en situació o risc d’exclusió social, amb especial atenció a menors i les seves famílies; i a persones immigrades o en contextos vulnerables de diversitat cultural. A més, 4.309 professionals han estat contractats específicament per al desenvolupament d’aquests projectes, en què també s’hi han implicat 13.150 voluntaris. 

Objectius pel 2018

Per aquest 2018, l’Obra Social ”la Caixa” reedita el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, la primera convocatòria del qual, promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, ja ha estat formalment convocada amb un pressupost que assoleix els 4,2 milions d’euros. Les entitats interessades poden consultar les bases de les convocatòries 2018 i tramitar l’acreditació necessària per accedir-hi a través de la pàgina web.